Investera i Moçambique

Det finns goda investeringsmöjligheter i Moçambique inom bland annat gruv- och skogsindustri, jordbruk, energi, infrastruktur och turism.

Sveriges ambassad i Maputo stödjer svenska företag som är intresserade av den moçambikiska marknaden. Ambassaden kan bistå med information och förmedling av kontakter såsom juridisk hjälp, notarius publicus, översättning och regerings- och myndighetskontakter. För frågor om företagande och handel i Moçambique, vänligen vänd er till ambassaden.maputo@gov.se. .

För information om aktuella upphandlingar genom Sida, vänligen besök http://www.kommersannons.se/sida/Notice/NoticeList.aspx

För information om offentliga upphandlingar i Moçambique, se http://www.concursos.co.mz/

För generella uppdateringar om handel i Mocambique rekommenderas CTAs (Confederation of Business Associations) nyhetsbrev. Se http://www.cta.org.mz för mer information.

Proceduren för att starta företag i Moçambique kan vara långsam och tidskrävande, även om det finns ambitioner att göra den mer effektiv och smidig.

För att ge en kortfattad bild av vilka steg som behöver tas för att starta företag i Moçambique, kan t.ex. nämnas
- namnregistrering
- bankkonto i det registrerade namnet
- firmaregistrering (för att godkänna företagets stadgar)
- skattetillstånd (NUIT - Número Único de Identificação Tributária)
- registrering som juridisk person
- licens för att bedriva verksamheten
- ansökan om lokalinspektion samt lokalplan

För mer detaljerad information samt relevant moçambikisk lagstiftning rekommenderas en rad informationstexter som publicerats av ACIS, Associação de Comércio e Indústria, och regelbundet uppdateras. Texterna finns tillgängliga på sidan http://www.acismoz.com/?__target__=publications.

Vi rekommenderar också att ta kontakt med en lokal revisions- eller advokatfirma för att få uppdaterad information.

Det finns en möjlighet att svenska företag uppfyller villkoren för att få "financial incentives" för att starta en företagsverksamhet i Moçambique. Detta kan innebära undantag från tullavgifter, skattelättnader med mera. För information om detta, se Moçambiques ambassad i Stockholms hemsida, http://www.embassymozambique.se/ under "Trade and Investment". Vi rekommenderar också att ta kontakt med Moçambiques ambassad i Stockholm för information kring inresebestämmelser i samband med affärsbesök till landet.

Business Sweden har i uppdrag att informera och ge strategisk rådgivning för investeringar i Moçambique. Kontoret i Johannesburg, Sydafrika, ansvarar för den moçambikiska marknaden.
Webbadress: http://www.business-sweden.se/kontakt/vara--utlandskontor/Sydafrika/Johannesburg/

Exportkreditnämnden kan vara behjälplig vid export till Moçambique. Dess huvuduppgift är att  försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer på osäkra marknader.
Webbadress: http://www.ekn.se  
E-mail: info@ekn.se

Swedfund erbjuder riskkapital, kompetens och etableringsstöd för investeringar på nya tillväxtmarknader. Sedan 2009 finns Swedfund representerat på plats i Afrika via deras Nairobikontor. 
Webbadress: http://www.swedfund.se

Sidas program Business for Development (B4D) innehåller förslag på nya former för dialog och samverkan med näringslivet. Programmet syftar till minskad fattigdom och miljöpåverkan, skapa fler och bättre jobb samt gynna tillväxt. 
Läs mer om programmet på Sidas webbplats: Sida
E-mail: b4d@sida.se

Nordic Business Association i Moçambique (Associação Comercial Mocambique – Paises Nordics) är ett nätverk som startats för att främja nordiska företag i Moçambique. För information om kontaktuppgifter, vänligen kontakta ambassaden.

Följande moçambikiska organisationer och myndigheter har till uppgift att främja export och investeringar i landet.

CPI – Centro de Promoção de Investimentos (Investment Promotion Centre)
http://www.cpi.co.mz

CTA – Confederação das Associações Económicas de Moçambique (Confederation of Business Associations)
http://www.cta.org.mz

ACIS Mozambique - Associação de Comércio e Indústria (Association of Commerce and Industry)
http://www.acismoz.com

CEPAGRI – Centro de Promoção da Agricultura (Agriculture Promotion Centre)
cepagri@cepagri.gov.mz
http://www.cepagri.gov.mz

CCMOZ - Câmara do Comércio de Moçambique (Mozambican Chamber of Commerce)
ccm@tvcabo.co.mz

IPEX – Instituto para a Promoção de Exportações (Institute of Export Promotion)
ipex@tvcabo.co.mz
Tel: +25821307257

IPEME - Instituto para a Promoção das  Pequenas e Médias Empresas (Institute for Promotion of Small and Medium Enterprises)
http://www.ipeme.gov.mz/

Fundação Malonda – Investment in Niassa Province
bds@malonda.co.mz
http://www.malonda.org.mz/

Navigation

Top