Webbansökan - Uppehållstillstånd för barn som ska flytta till en förälder i Sverige

Ett ogift barn under 18 år kan få uppehållstillstånd för att flytta till en förälder i Sverige. Föräldern i Sverige ska ha uppehållstillstånd. Ansökan för barnet kan göras via en webbansökan.

För att Migrationsverket ska kunna handlägga barnets ansökan om uppehållstillstånd ska ansökan göras av en vuxen. Det kan vara en förälder eller annan vuxen. Om en annan vuxen än barnets förälder ansöker åt barnet ska den som gör ansökan visa att han eller hon har rätt att företräda barnet i barnets hemland.

Krav för uppehållstillstånd
För att ett barn till någon i Sverige ska få uppehållstillstånd ska:

• barnet vara under 18 år och ogift

• föräldern ha ett uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd grundat på en tidigare anknytning.

Om föräldern har uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl ska en ansökan lämnas in på en ambassad eller ett generalkonsulat utomlands.


Det här ska du skicka med barnets ansökan på webben:

• kopior av barnets pass som visar personuppgifter, foto, eventuell namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland

• födelseattest eller födelsebevis

• medgivande om att barnet får flytta till Sverige från den andre vårdnadshavaren, om den andre inte följer med till Sverige. Kopia av vårdnadshavarens pass eller annan ID-handling ska också bifogas

• beslut att du har enskild vårdnad eller dödsbevis om den andre föräldern är avliden

• adoptionshandlingar om barnet är adopterat

• blanketten Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige, nummer T87, som ska fyllas i av föräldern i Sverige

• blanketten Familjeuppgifter, nummer 238011

Läs mer om krav för uppehållstillstånd och hur du ansöker via webben på Migrationsverkets webbplats:
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-barn/Barn-med-foralder-i-Sverige.html

Navigation

Top