Om Spanien

Basfakta

 
   
Officiellt namn: Spanien (Reino de España)
Huvudstad: Madrid (3,3 miljoner invånare)
Officiella Språk: Spanska (kastilianska), världens fjärde mest talade och näst mest studerade språk. De regionala språken baskiska, galiciska, katalanska och valencianska är officiella i respektive region.
Yta: 506 030 km², EU:s näst största.
Folkmängd: 46,1 miljoner varav 12,2% invandrare.
Födelsetal: 1,4 per kvinna, bland EU:s lägsta.
Religion: Religionsfrihet råder. Ca. 75% identifierar sig som katoliker, 20% icke-religiösa, 2,3% muslimer och knappt 1% judar.
Storstäder: Barcelona (1,6 miljoner), Valencia (815 000) och Sevilla (705 000).
Statsskick: Parlamentarisk monarki
Statschef: Kung Juan Carlos I
Regeringschef: Mariano Rajoy sedan december 2011.
Regeringsparti: Konservativa Partido Popular (PP).
Parlament: Kongressen (Congreso de los Diputados) 350 ledamöter och senaten (Senado) 259 ledamöter, varav 51 utses av regionparlamenten.
Politiska partier: Partido Popular (PP) - konservativt – 186 mandat, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - socialdemokratiskt – 110 mandat, Convergencia i Unió (CiU) nationalistiskt borgerligt parti från Katalonien – 16 mandat, Izquierda Unida (IU) - förenade vänstern – 11 mandat, AMAIUR - baskisk vänsterallians – 7 mandat, Partido Nacionalista Vasco (PNV) nationalistiskt borgerligt parti från Baskien – 5 mandat, UPyD - antinationalistiskt parti grundat av PSOE avhoppare - 5 mandat, Esquerra Republicana Catalunya (ERC) - nationalistiskt vänsterparti från Katalonien – 3 mandat, Bloque Nacionalista Gallego (BnG) - regionalt vänsterparti från Galicien – 2 mandat, Coalición Canaria (CC) - regionalt parti från Kanarieöarna – 2 mandat samt ytterligare tre partier med ett mandat (Compromís-Q, FAC och GEROA BAI).
Senaste val: 20:e november 2011.
Nästa allmänna val: Allmänna val hålls vart fjärde år.

Viktigaste handelspartners:

Export: Frankrike, Tyskland, Italien, Portugal, Storbritannien, USA (Sverige nr. 21)

Import: Tyskland, Frankrike, Kina, Italien, USA, Storbritannien, (Sverige nr. 24)

Viktigaste handelsprodukter:

Export: Industrivaror, kemiska produkter, råvaror och halvfabrikat, produkter för mekanik- och byggindustrin, modevaror.

Import: Industrivaror, miljö- och energiprodukter, kemiska produkter, modevaror, mekanik- och byggindustrin, råvaror och halvfabrikat.

Valuta: Euro

BNP:


BNP per capita:


Human Development Index:

Gini-index:

1 095 miljarder euro (2009), världens tolfte och Europas femte ekonomi.

24 500 euro (2011). Enligt Eurostat 92% av genomsnittet för Eurozonen och i nivå med EU-genomsnittet.

23:e plats med 0,878/1 (2011), den största ökningen inom EU under senaste decennier.


33:e plats 2005, värde 32/100.[1] Det fjärde mest ojämlika landet inom EU.

Tillväxt: 0,7% 2011. Regeringens och IMF:s prognos -1,7% 2012. Recession t. o. m. 1Q 2013.
Inflation: 2% (februari 2012). Lägre än Eurozonen med stabiliserande tendens.
Budgetunderskott: 8,51% 2011. Åtagande på 5,3% 2012 och 3% 2013.

Statsskuld:

Utlandsskuld:

68,5% av BNP 2011. Regeringens prognos 79,8% 2012.

164,1% av BNP 2010 brutto och 87% netto, första minskningen på ett decennium.

Bytesbalans:

Handelsbalans:

Utgående utländska direktinvesteringar:

-3,4% av BNP 2011 med avtagande tendens.

2,5% 2011 med stigande tendens.

47% av BNP i ackumulerade utländska investeringar 2011 (50% till EU, 30% till Latinamerika och 10% till Nordamerika).

Arbetslöshet: 23,6% (5,4 miljoner) 1Q 2012. 49% för ungdomar (under 25 år). Regeringens prognos 24,3% 2012.

FoU:

U-landsbistånd:

1,37% av BNP (2011), minskande tendens.

0,25% av BNP (2012), minskande tendens.

Energikonsumtion:

2010 kom 50,2% från olja, 17,7% från kärnkraft, 17,2% från gas, 13,1% från förnyelsebar energi och 1,8% från kol. Ca 80% av dagens energibehov importeras (EU-genomsnitt 54,8%).

Energiproduktion: 2010 kom 33,4% från förnybara energikällor (övervägande vind- och vattenkraft), 32% från gas, 20,6% från kärnkraft, 8,5% från kol samt 5,5% från olja.

Navigation

Top