Om Spanien

Basfakta om Spanien:

Officiellt namn:        

Huvudstad:

Spanien (Reino de España)

Madrid (3,2 miljoner invånare i staden, 6,2 miljoner i regionen). EU:s fjärde största storstadsregion.

Officiella språk:

Spanska (kastilianska), världens näst största modersmål och studerade språk samt tredje största språk på Internet. De regionala språken baskiska, galiciska, katalanska och valencianska är ko-officiella i respektive region.

Yta:

506 030 km². Näst största EU-land.

Folkmängd:

46,5 miljoner varav 4,7 miljoner (10,1 %) invandrare. Negativ nettomigration 2014 om ca 250 000 personer, en utveckling som förväntas fortgå.

Födelsetal:

1,3 per kvinna, bland EU:s lägsta och sjunkande. Man uppskattar att folkmängden kommer att minska med 2,6 miljoner (5,6%) till 2023 om denna utveckling fortgår.

Religion:

 

Religionsfrihet råder. Ca. 70 % identifierar sig som katoliker, 25 % icke-religiösa, 2,3 % muslimer och knappt 1 % judar. 1,4 miljoner muslimer, 1,2 miljoner protestanter 500 000 ortodoxa, 125 000 Jehovas Vittnen och 48 000 judar.

Övriga storstäder:

Barcelona (1,6 miljoner), Valencia (790 000) och Sevilla (700 000).

Statsskick:

Parlamentarisk monarki.

Statschef:

Kung Felipe VI.

Regeringschef:

Mariano Rajoy, tillträdde i december 2011.

Regeringsparti:

Konservativa Partido Popular (PP).

Parlament:

 

Kongressen (Congreso de los Diputados) 350 ledamöter och senaten (Senado) 264 ledamöter, varav 56 utses av regionparlamenten.

Viktigaste politiska partier:

 

 

Partido Popular (PP) - konservativt – 186 mandat, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - socialdemokratiskt – 110 mandat, Podemos – vänster, bildat 2014, alltså utan representation fn, men största parti i upprepade opinionsundersökningar sedan hösten 2014.

Övriga politiska partier med representation i kongressen

Convergéncia i Unió (CiU) nationalistiskt borgerligt parti från Katalonien – 16 mandat, Izquierda Unida (IU) - förenade vänstern – 11 mandat, AMAIUR - baskisk vänsterallians – 7 mandat, Partido Nacionalista Vasco (PNV) nationalistiskt borgerligt parti från Baskien – 5 mandat, UPyD - antinationalistiskt parti grundat av PSOE avhoppare - 5 mandat, Esquerra Republicana Catalunya (ERC) - separatistiskt vänsterparti från Katalonien – 3 mandat, Bloque Nacionalista Gallego (BnG) - regionalt vänsterparti från Galicien – 2 mandat, Coalición Canaria (CC) - regionalt parti från Kanarieöarna – 2 mandat samt ytterligare tre partier med ett mandat (Compromís-Q, FAC och GEROA BAI).

Senaste nationella val:

Nästa allmänna val:

20:e november 2011.

Ska utlysas under 2015 och hållas senast januari 2016. Allmänna val hålls vart fjärde år.

Viktigaste handelspartners(2013):

Export: Frankrike, Tyskland, Portugal, Italien, Storbritannien, USA (Sverige nr. 26)
Import: Tyskland, Frankrike, Italien, Kina, Nederländerna, Portugal, (Sverige nr. 24)

Viktigaste handelsprodukter:

Export: kapitalvaror, livsmedel, kemiska produkter, fordon, halvfabrikat och konsumtionsvaror.
Import: energi, kapitalvaror, kemiska produkter, livsmedel, konsumtionsvaror och fordon.

Valuta:

Euro

BNP:

1 060 miljarder euro (2014), världens fjortonde och Europas femte ekonomi.

BNP per capita (köpkraftsjusterad):

24 500 euro (2013). Enligt Eurostat 95 % av genomsnittet för EU-28.

UN HDI:

Social Progress Index:

27:e plats med 0.869 /1 (2013)

21:e plats (2014).

Gini-index:

 


Transparency Internationals korruptionsindex:

33:e plats 2010, värde 35,8/100.[2] Det tredje mest ojämlika landet inom EU 2011 och det land där ojämlikheten mellan regioner och sociala grupper ökar mest.

37:e plats bland 175 länder 2014 med ett index på 60/100.

Tillväxt:

1,3 % 2014 och 2,8% 2015 enligt spanska centralbanken. KOM, ECB och IMF något mindre optimistiska prognoser. Noteras bör KOM:s revidering uppåt av prognosen för 2015 från 1,7% till 2,3% i februari 2015.

Inflation:

1,5 % 2013 och -0,2 % 2014 enligt EUROSTAT. Enligt nationella beräkningar svagt positiv inflation.

Budgetunderskott:

5,5 % 2014. Regeringens prognos 2015: 4,2 %. KOM:s prognos: 2015: 4,6%, 2016: 3,9%.

Statsskuld:

96,7 % av BNP 2014. Regeringens prognos 2015: 100,3 % av BNP.

Bytesbalans:

0,9 % av BNP 2014, finansministeriets prognos för 2015: 1,1%.

Handelsbalans:

1,4 % av BNP 2013. Sjönk till – 0,1 % 2014 och väntas ligga nära noll de närmaste åren.

Utländska Direktinvesteringar:

53 % av BNP netto 2013, stigande trend

Arbetslöshet:                     

24,7 % 2014. 53,8 % för ungdomar (< 25 år). Regeringens prognos 2015: 22,9 %.

FoU:

1,24 % av BNP (2013), minskande tendens och under det nationella målet på 2 %.

Utvecklingsbistånd:

0,17 % av BNP 2015.

Energikonsumtion:

 

2010 kom 50,2 % från olja, 17,7 % från kärnkraft, 17,2 % från gas, 13,1% från förnyelsebar energi och 1,8 % från kol. Ca 70 % av dagens energibehov importeras (EU-genomsnitt 53,4%).

Energiproduktion:

2010 kom 33,4 % från förnybara energikällor (övervägande vind- och vattenkraft), 32 % från gas, 20,6% från kärnkraft, 8,5 % från kol samt 5,5 % från olja.

 

 

För att läsa den fullständiga landrapporten för Spanien, klicka på dokumentet till höger.

Navigation

Top