Business Sweden i Spanien

Business Sweden i Spanien hjälper svenska företag som vill etablera sig - eller växa - på den spanska marknaden.

Business Sweden finns på plats i Spanien sedan många år tillbaka och har kontor Madrid.

Business Swedens lokala närvaro ger en unik kunskap om marknaden: personalen kan språket och affärskulturen, har väl utvecklade nätverk, erfarenhet och detaljerad lokalkunskap.

Business Sweden kan hjälpa dig i alla skeden av dina exportplaner, från att de första frågorna dyker upp till att ditt företag behöver praktisk etableringshjälp.

Läs mer om vad Business Sweden kan göra för ditt företag på den egna hemsidan.

Business Sweden i Spanien 

Navigation

Top