Regionala teamet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Regionala teamet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (fram till år 2015 regionala HIV/Aids teamet) etablerades år 2002 på svenska ambassaden i Lusaka, Zambia finansierat av Sverige och Norge.

Teamets arbete styrs av ”Strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika, söder om Sahara” för perioden 2015-2019. Strategin syftar till att förbättra mödra- och barnhälsa, bidra till sexualundervisning för ungdomar och garantera mänskliga rättigheter för HBT-personer. Strategin fokuserar också på de underliggande faktorer som bidrar till spridningen av hiv, till exempel bristen på jämställdhet och brist på tillgång till sjukvård för migranter och fångar. Ytterligare fokusområden är tidiga och oönskade graviditeter, barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Strategin genomförs i samarbete med afrikanska mellanstatliga organisationer, forskningsinstitut, FN-organ, regionala ekonomiska gemenskaper (RECs), civilsamhällsorganisationer och privata sektorn (för en fullständig lista över samarbetspartners, se sammanställning över insatser/partners). Det geografiska området som täcks av strategin är Afrika söder om Sahara, med fokus på östra och södra Afrika.

Sammantaget är SEK 1750 miljoner avsatta av Sverige för genomförande av strategin mellan 2015-2019.

För mer information om det regionala teamets verksamhet, vänligen skicka ett mail till: ambassaden.lusaka@gov.se