Förnyelse av pass för vuxna

För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass krävs följande:

 • Personlig inställelse vid passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet).

 • Tidigare pass ska medtas samt giltig fotolegitimation.
  Mer om giltig legitimation vid passansökan på Polisens webbplats

 • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in. Det stulna/förkomna passet spärras av passmyndigheten.

 • Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd i bosättningslandet uppvisas.

 • Om du är boende i Sverige ska du lämna in ett personbevis (ej äldre än 1 månad).
  Kontakta skatteverket för att få ett personbevis.

 • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.

 • Avgift för passet, motsvarar SEK 1 400 i lokal valuta.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.