Reseinformation Zambia

Aktuella händelser

Sedan oktober 2017 pågår ett kolerautbrott i Zambia. Huvudstaden Lusaka är hårdast drabbat. Regeringen beslutade nyligen att stänga skolor och andra offentliga myndighetsbyggnader tillsvidare.

Ambassaden uppmanar svenskar i landet att vara ytterst noga med hygienen och undvik att dricka kranvatten. Svenskar uppmanas även att hålla sig uppdaterade om situationen och följa lokala nyhetskanaler. Vid symptom som kan länkas till kolera uppmanas du att omedelbart söka vård. Sjukdomen är allvarlig och kan leda till dödsfall om obehandlad. Läs gärna mer om vad kolera är, symptom och behandling hos 1177 och Folkhälsomyndigheten: https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Kolera/?ar=True.

Ambassaden råder svenskar i Zambia att hålla sig uppdaterade på situationen via lokala nyhetskanaler.

Om du vill att UD eller den svenska ambassaden ska kunna nå dig i en större krissituation – lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan

Allmänna säkerhetsläget

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader, i köpcentrum och i förorterna till Lusaka och större städer, i s k compounds. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Strömavbrott är vanligt förekommande, även längre schemalagda avbrott i strömförsörjningen på grund av energibrist i landet.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Zambia bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism på  http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Zambia drabbas mycket sällan av naturkatastrofer. Ibland förekommer torka i vissa områden, och under regnperioden november-mars översvämningar lokalt. Temperaturerna i vissa områden under den varmaste perioden september till oktober kan vara mycket höga.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver visering för inresa i Zambia. Visum bör vara klart före resan men kan också köpas vid gränsen. Ta kontakt med den zambiska ambassaden i Stockholm i god tid före avresan. Den zambiska ambassaden har också aktuell information och kostnadsuppgifter för viseringar.

Zambias ambassad
Gårdsvägen 18
Box 3056
169 03 Solna
Tel: +46 (0) 8 679 90 40
Fax: +46 (0) 8 679 68 50
E-post: info@zambiaembassy.se
www.zambiaembassy.se

I normalfallet ges en visering på den zambiska ambassaden, vid inresa in i landet stämplar passpolisen för 30 dagar. Kontrollera alltid det antal dagar som stämplas in. Ett råd är att vid kortare besök lägga till några dagar till passpolisen för att ha marginal om något skulle inträffa som försenar hemresan (varar vistelsen till exempel i sju dagar, kan det vara lämpligt att uppge tio dagar istället).

Är vistelsen längre än 30 dagar, måste innan utgången av de 30 dagarna kontakt tas med Department of Immigration för att få viseringen förlängd. Vid vistelse längre än 90 dagar måste uppehållstillstånd sökas.

Observera att det behövs arbetstillstånd även för oavlönat volontärarbete.

Det är också viktigt att passet och eventuella andra resedokument är giltiga minst sex månader efter inresa i landet.

KAZA-visumet infördes den 22 december 2016 och gäller för resor mellan Zambia och Zimbabwe och för dagsturer till Botswana. Det finns tillgängligt på de internationella flygplatserna i Lusaka och Livingstone och vid landgränserna i Livingstone (Zimbabwe-gränsen) och Kazungula (Botswana-gränsen). Det kostar 50 USD och gäller i 30 dagar.

Märk att svenska ambassaden och utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

http://www.zambiaimmigration.gov.zm/

Hälso- och sjukvård

De flesta tropiska sjukdomar förekommer i Zambia. Ta kontakt med en vaccinationscentral i god tid före avresan för att få nödvändiga vaccinationer och malariaprofylax. Vid resa via Sydafrika krävs intyg på gula febern-vaccination; även andra länder i regionen kan kräva detta intyg.

Malaria är vanligt förekommande i hela landet. Förutom att använda malariaprofylax, bör även myggspray användas samt kroppstäckande kläder såsom långärmade skjortor/blusar och långa byxor, i synnerhet i skymningen. Myggnät rekommenderas också.

Hiv/aids är också mycket vanligt förekommande; i tätorter, som Lusaka, beräknas var fjärde person bära på viruset.

Sjukhusens kvalitet är långt under europeisk standard. Tandläkare finns, men avancerad tandvård ombesörjes med fördel i Sverige.

Ett antal medicinska substanser som är lagliga i Sverige är klassificerade som olagliga i Zambia. Överlägg därför om all medicin du för med dig är nödvändig samt konsultera listan som den amerikanska ambassaden har sammanställt (finns under "Controlled and Prohibited Substances in Zambia"). Om du för med dig någon av substanserna, måste du kunna visa upp ett giltigt läkarintyg på engelska.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är mycket stränga straff för alla typer av brott och för förseelser som är relaterade till droger. Pornografiska tidskrifter får inte införas i landet. Sexuella handlingar mellan personer av samma kön är förbjudet och kan leda till åtal.

Tänk på att svensk lag endast gäller i Sverige.

Det är inte tillåtet att föra ut souvenirer gjorda av elfenben, elefantbetar, noshörningshorn och andra varor tillverkade av vilda djur. Det pågår ett omfattande spaningsarbete mot tjuvjakt och tullpolisen är mycket uppmärksam på just dessa produkter. Vidare kan souvenirer vara tillverkade av förbjudna träslag och även dessa får ej föras ut ur landet.

Det är inte tillåtet att fotografera och videofilma militära och statliga inrättningar. Respektera fattiga människors sätt att leva och fotografera dessa med hänsyn och respekt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder, inbrott och personrån förekommer i Zambia. Det är större risk i tätorter och som utlänning kan du vara extra utsatt. Vidta säkerhetsåtgärder som att aldrig gå ute när det är mörkt, undvik stökiga områden och stora människosamlingar och färdas i bil vid förflyttning på kvällen. Om du utsätts för brott ta kontakt med den lokala polisen.

Res aldrig med långdistanstrafiken på nätterna på grund av den låga trafiksäkerheten. Undvik även att resa längre sträckor i mörkret i egen bil.

Tänk på att aldrig bära värdesaker synligt. Detta gäller såväl plånbok, kamera som smycken och klockor.

Resenärer uppmanas att själv hålla sig á jour genom de zambiska medierna (tidningar, radio, tv och internet) för att ta del av den senaste informationen kring t ex politiska händelser.

Nödnummer i Zambia
Nödfall: 999
Polis: 991
Ambulans: 992
Brandkår: 993
Trafikverket: 983
Hiv/aids-krisnummer: 399

Trafiksäkerhet

Trafiken utgör den största säkerhetsrisken. Undvik att färdas på vägar och gator efter mörkrets inbrott. Väg- och gatubelysning (även i städerna) saknas vanligtvis. Cyklister kör oftast utan ljus och även bilar, bussar och lastbilar saknar ibland belysning. Många förare är alkoholpåverkade och många överskrider hastighetsbegränsningarna.

Försäkringsskydd

Resenärer till Zambia bör ha en komplett rese- och sjukförsäkring som även täcker eventuell sjuktransport till Sverige eller till tredjeland (Sydafrika).

Övriga upplysningar

Ambassaden uppmanar svenskar i Zambia, bosatta såväl som korttidsbesökare, att anmäla och registrera sin ankomst/vistelse i landet.

Här hittar ni anmälan till ambassaden. 

Genom att följa UD Resklar på Facebook får du aktuell reseinformation, tips och råd inför resan och kan ställa frågor.

Ambassaden