Ambassadens personal

  • henrik-cederin-foto-kristian-pohl

    Ambassador Henrik Cederin Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

På Sveriges ambassad i Lusaka arbetar följande personer:

Henrik Cederin
Ambassadör
 
Annika Åberg
Andre ambassadsekreterare
Politisk rapportör/handels- och Sverigefrämjande/migration
 
Anna Dloski
Programhandläggare
Handels- och Sverigefrämjande/Kommunikation
 
Esineya Sakala-Phiri
Social Sekreterare

 
Sektionen för bilateralt utvecklingssamarbete
Karin Sverkén
Ambassadråd, Stf myndighetschef, Chef för sektionen för bilateralt utvecklingsamarbete
 
Annika Lysén 
Förste ambassadsekreterare, ställföreträdande sektionschef
Ekonom/Utvecklingsanalytiker
 
Chimfwembe Sichinga
Programhandläggare
Controller
 
Ngosa Yoram Mbolela
Programhandläggare energi
 
Pezo Phiri
Programhandläggare demokratisk samhällsstyrning
 
Malala Mwondela
Programhandläggare jämställdhet
 
Magdalena Svensson
Förste ambassadsekreterare
Programhandläggare energi
 
Mike Banda
Programhandläggare finans och administration
 
Audrey Mwendapole Muchemwa
Programhandläggare hälsa
 
Phanuel Mandebvu
Programhandläggare hälsa
 
Zoole Newa
Programhandläggare jordbruk, marknadsutveckling, finansiella tjänster
 
Ulrika Hertel
Ambassadråd
Programhandläggare hälsa och SRHR
 
Cecilia Brumér  
Förste ambassadsekreterare
Programhandläggare jordbruk, marknadsutveckling, finansiella tjänster
 
Lusungu Nyirenda Mwami
Administrativ assistent, Internationella kurser/ITP

 

Regionalt utvecklingssamarbete

Ms Eva Bursvik
Ambassadråd
Handel och ekonomisk integration 

 
Regionala teamet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
 
Dag Sundelin
Ambassadråd, Chef regionala sektionen
 
Susanna Jansson Landin
Förste ambassadsekreterare
Ställföreträdande chef regionala sektionen
 
Mats Johansson
Förste ambassadsekreterare
Controller
 
Bertha Maembe
Controller sektionen för regionalt SRHR-samarbete
 
Diana Macauley
Programhandläggare regionala program - forskningssamarbeten, rättsfrågor 
 
Chipo Zulu
Programhandläggare regionala program - sexualundervisning, jämställdhet
 
Mikaela Hildebrand
Förste ambassadsekreterare
Programhandläggare regionala program - sårbara grupper och SRHR
 
Jesper Sundewall
Förste ambassadsekreterare
Programhandläggare regionala program - hälsosystem
 
Francis Mangani
Programhandläggare regionala program - barn och ungdom
 
Izla Bethdavid Boltena
Andre ambassadsekreterare
Biträdande Expert
 
Chilamo Sinkala Sikazwe
Programhandläggare regionala program - särskilda grupper och SRHR
 
Mukubwanu Muyoyeta
Administrativ assistent / Arkiv
  

Administration
 
Gunnel Gomez
Ambassadråd, kanslichef
 
Therese Lundmark
Tredje ambassadsekreterare
Migration och konsulära ärenden
 
Sally Burrows
Administrativ assistent, viseringar
 
Sigrid Hasselberg
Andre ambassadsekreterare
Migration
Ms Miriam Chawewa
Handläggare fastigheter
Machushi Nachilongo-Kauta (tjänstledig)
Handläggare fastigheter
 
Jean Phiri/Mbewe
Viseringsassistent
 
Sekai Zengeni
Viseringsassistent
 
Chilupe Chileshe
Kassör
 
Flanaghan Silwizya
Personaladministratör
 
William Sikazwe
Chaufför
 
Petros Banda
Chaufför
 
Francis Bwalya
Vaktmästare