Om Zambia

Här presenteras kortfattat fakta om Zambia, både ekonomisk och politisk basfakta har inkluderats.

Basfakta

Officiellt namn:   Republiken Zambia
Huvudstad: Lusaka (2,7 miljoner invånare, Central Statistical Office Zambia, 2014)
Yta: 752 614 km² (ca. 1,5 ggr Sveriges yta)
Provinser:    Centrala, Kopparbältet, Östra, Luapula, Lusaka, Muchinga, Norra, Nordvästra, Södra och Västra provinsen
Självständighet:    24 oktober 1964 (från Storbritannien)
Folkmängd:    Ca 15 milj invånare 2014 (ca. 40 % i städerna), att jämföra med 10 milj 2001 (Central Statistical Office Zambia, 2014)
Förväntad livslängd vid födseln: 52,4 år
Folkgrupper:    Etniska zambier 98,7 % (uppdelade på ca. 70 olika etniska grupper), européer 1,1 % och övriga 0,2 %
Språk: Flera officiella språk: engelska, bemba, kaonda, lozi, lunda, luvale och nyanja. Ytterligare 70 mindre språk finns.
Statsskick:   Republik
Styrelseskick:    Konstitutionell demokrati
Statschef/president:    President Edgar Lungu
Utrikesminister: Harry Kalaba
Parlament: 158 ledamöter, varav 150 väljs i allmänna val och 8 utses av presidenten
Nästa val:    2021
Större politiska partier: Patriotic Front (PF), United Party for National Development (UPND) och Movement for Multiparty Democracy (MMD)
BNP: 20 miljarder USD (2010)
BNP/capita:    ca. 1 844 USD (2013)
BNP-realtillväxt: ca. 5,0 % (2015)
Inflation:    21,1 % (2015)
Utrikeshandel:    Export: 9 923 miljarder USD (2014)
Import: 9 567 miljarder USD (2014)
Främsta handelspartners:  Schweiz, Kina, Sydafrika, Demokratiska Republiken Kongo
Export till Sverige: 1,1 miljoner USD (2010)
Import från Sverige: 47,5 miljoner USD (2010)
Främsta näringstillgångar:  Gruvnäring, framförallt koppar men även kobolt och jordbruk
Biståndets andel av budget:  Ca. 2,6 % (2015 års budget)
Sveriges bistånd:   Ca. 350 miljoner SEK planerade för 2016
Valuta:     Zambisk Kwacha (ZMW)
Växelkurs:    1 ZMK = 0,9 SEK
Officiella språk: Engelska samt sju bantuspråk: bemba, nyanja, tonga, lozi, luvale, lunda och kaonde 
Religion:    Kristendom samt minoriteter av hinduer och muslimer.
Tidsskillnad till Sverige:  1 timme under svensk vintertid, 0 timmar under svensk sommartid

Bilaterala relationer Sverige-Zambia
De bilaterala förbindelserna mellan Sverige och Zambia är mycket goda. Diplomatiska relationer etablerades 1965, ett år efter Zambias självständighet, och utvecklingssamarbete har bedrivits sedan dess. Zambia är en av de största mottagarna av svenskt bistånd. Det finns en väletablerad närvaro av svenska företag i Zambia, inte minst inom gruvsektorn, men så även inom energi- och hälsosektorerna.

Inrikespolitik
Zambia är en konstitutionell demokrati med flera olika politiska partier. Landet har under de senaste 25 åren genomfört flera fredliga maktskiften efter allmänna val vilket har etablerat Zambia som ett land med god demokratisk tradition. Zambias politiska system präglas av presidentens betydande maktbefogenheter. Presidenten är såväl stats- som regeringschef, samt utser ministrar. President- och parlamentsval, samt val till landets tio regionala församlingar, ägde senast rum 11 augusti 2016.

Utrikespolitik
Zambias geografiska placering utan tillgång till hav och med åtta grannländer har präglat dess utrikespolitik. Zambia höjer ambitionsnivån för sitt engagemang i Afrikanska Unionen (AU), bl a med en plats i AU:s freds- och säkerhetsråd, och spelar en aktiv roll inom ramen för International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR). Zambia har bidragit med trupp till flera av FN:s fredsbevarande insatser. Zambia arbetar för fördjupad regional samverkan och ökad intraregional handel och är medlem i både Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) och i Southern African Development Community (SADC). Zambia arbetar inom det s.k. Tripartite Initiative (COMESA, SADC och EAC).

Ekonomi och handel 
Zambias ekonomiska utveckling är nära sammankopplad med utvinningen av koppar och dess biprodukt kobolt. Beroendet av en enskild ekonomisk sektor har gjort ekonomin sårbar för externa chocker vilket tydliggjort behovet av diversifiering. Jordbruk, tillverkningsindustri och turism har identifierats som viktiga tillväxtsektorer. Tillväxten var 6,5 procent år 2014, och har legat på den nivån under flera år, men sjönk för 2015 till ca 5,0 procent. Inflationen steg 2015 till 21,1 procent. Zambia har en hög ekonomisk potential. Utmaningen blir att omvandla möjligheten till hög tillväxt till bättre levnadsvillkor för landets många fattiga.

Relationer EU-Zambia  
Sju av EU:s medlemsstater finns representerade med ambassaden i Zambia – Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Irland, Finland och Sverige – och verkar i nära samråd tillsammans med EU-delegationen på plats.  EU-biståndet är omfattande och EU sammantaget är den största biståndsgivaren i Zambia.