Söka uppehållstillstånd för att flytta till nära anhörig i Sverige

Om du vill flytta till en nära anhörig i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd.

Andra regler gäller om du eller den anhörige i Sverige är medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige). Som nära anhörig kan räknas t.ex. make, sambo eller minderårigt barn.

Att ansöka

Det enklaste och snabbaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till svenska Migrationsverket och prioriteras.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

Om du inte kan eller vill använda webbansökan lämnar du istället in ansökningshandlingarna personligen på svenska ambassaden. Tidsbokning krävs.

Regler som gäller och dokument som krävs

Läs om regler, vilka dokument som krävs och hur man ansöker, i menyn till vänster.