Vigsel i tredje land

Ambassaden i London kan vid behov (om landet kräver det) hinderspröva utflyttade svenska medborgare bosatta i Storbritannien som ska gifta sig i tredje land, inklusive Skottland.

Hindersprövning från ambassaden i London är inte nödvändig för giftermål i England, Wales eller på Nordirland. I vissa fall behövs det i Skottland. Svenska medborgare som ämnar gifta sig i Sverige skall alltid hindersprövas av skattemyndigheten i Sverige.

För att kunna hinderspröva behöver vi:

 • Ifylld ansökan och försäkran om hindersprövning (av båda parter). Se bifogad ansökningshandling i menyn till höger.
 • Utdrag från folkbokföringsregistret i Sverige som visar att du var ogift vid utflyttningstillfället. Utdraget får inte vara äldre än tre månader.
 • Om det var mer än 1 år  sedan du skrev ut dig behöver vi ett separat intyg som bekräftar att du inte har gift dig sedan du flyttade från Sverige. Intyget kallas ' no trace of marriage' och utfärdas för England och Wales av
  General Register Office
  Ring huvudnumret följt av knappval 1 och sedan knappval 2
  Om du har bott/bor/gift/skilt dig i Skottland eller på Nordirland kontaktar du General Register Office i Skottland respektive Nordirland.
  General Register Office Skottland
  General Register Office Nordirland 
 • Kopior av bådas pass. Kopiorna måste vara bestyrkta (namnteckning, namnförtydligande, adress,telefon/email) av två vittnen som har sett originalet och är bosatta i Storbritannien. Det kan vara samma vittnen för båda passen.
 • En gas/el/vatten räkning med namn och address.
 • Om någon av parterna har varit gift tidigare – bevis på att äktenskapet har upplösts samt att skilsmässodomen har vunnit laga kraft.
 • I händelse av att någon av parterna är änka/änkling – ett dödsbevis.
 • En check på £11.00 utställd på "Embassy of Sweden".

Behandlingstid ca 2 veckor.

En äktenskapslicens är giltig i 4 månader från den dag den utfärdades.

När du har gift dig utomlands måste du själv registrera ditt giftemål och ändra ditt namn i Sverige hos folkbokföringen.
Registrera giftemål/Ändra namn