Vigsel i Sverige

För vigsel i Sverige ska hindersprövning ske hos den skattemyndighet inom vars område vigseln ska äga rum. Det är skattekontoret som beslutar om nödvändiga dokument.

Brittisk medborgare som är bosatt i Storbritannien behöver ett "Certificate of no Impediment" vilket man får från det lokala Registry Office.

Svensk medborgare som är bosatt i Storbritannien kan inte få ett sådant utan ska vid hindersprövning i Sverige ta med pass och intyg om att ett eventuellt tidigare äktenskap är upplöst. Var det länge sedan du skrev ut dig kan det bli aktuellt med ett separat intyg som bekräftar att du inte har gift dig sedan du flyttade från Sverige.
Intyget kallas No Trace of Marriage
No Trace of Marriage går bara fram till för ung 18 månader sedan. Detta beror på att det tar lång tid innan General Register får tillgång till uppgifterna.
General Register Office
Det enklaste är att ringa 0300 123 1837 knappval 1 följt av knappval 2.