Vigsel i Storbritannien

Sveriges ambassad i London förrättar inte vigsel.

Svenska kyrkan i London viger enligt svensk sedvänja men enligt brittisk lag. Kontakta kyrkan direkt för utförlig information.
Svenska kyrkan i London

För information om giftermål i Storbritannien, se nedan.
England och Wales
Skottland
Nordirland

När du har gift dig utomlands måste du själv registrera ditt giftemål och ändra ditt namn i Sverige hos folkbokföringen.

Viktigt! För att Skatteverket ska kunna bedöma vigselbevisets riktighet i formellt hänseende måste det uppvisas i original, eller som vidimerad kopia.

Blanketten om byte av efternamn ska bifogas vigselbeviset (vigseln måste vara registrerad av behörig myndighet) och ska bara göras för den/de som är svenska medborgare.

För att uppgifterna ska bli korrekta i folkbokföringen är det önskvärt med en passkopia för part som inte varit folkbokförd i Sverige. Det gäller särskilt om födelsetid saknas på vigselbeviset. I annat fall kan man lämna en skriftlig uppgift  om födelsetiden.
Byte av efternamn
Skatteverket