Körkort

  • ola+ericson-the+swedish+flag-359

    Sveriges flagga Foto: Ola Ericson/Imagebank Sweden

Den som är permanent bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES*) kan inte få sitt svenska körkort förnyat i Sverige. Det ska ersättas med ett körkort i den stat där den sökande är permanent bosatt.

Undantag: Om du bor på Jersey kan du fortfarande förnya ditt svenska körkort.

En person som inte är utvandrad men tillfälligt befinner sig i annat EES-land får förnya sitt svenska körkort. Personen kan få sitt svenska körkort skickat till en svensk ambassad eller konsulat. Kontakta ambassaden för att få blankett.

Om körkortet har blivit stulet /förkommit skall du anmäla det
Körkortsportalen

För information om hur man byter sitt svenska körkort till ett brittiskt samt hur länge du kan köra i Storbritannien på ett svenskt körkort se .
Köra i Storbritannien på ett svenskt körkort
Byta till ett brittiskt körkort