Personbevis/polisregistret

  • ola+ericson-the+swedish+flag-359

    Sveriges flagga Foto: Ola Ericson/Imagebank Sweden

Beställ utdrag ur folkbokföringen - personbevis
Personbevis kan beställas från Skatteverket, telefon +(46) 08 56485160 eller visa Skatterverkets webbplats www.skatteverket.se.

Beställ utdrag ur belastningsregistret
På polisens hemsida kan du ansöka om utdrag ur belastningsregistret och Rikspolisstyrelsens dataregister. För information och ansökningsblanketter se polisens hemsida, www.polisen.se.