Frågor & svar om pass m.m.

  • ola+ericson-the+swedish+flag-359

    Sveriges flagga Foto: Ola Ericson/Imagebank Sweden

Frågor och svar om svenska pass/nationellt id-kort

Från och med den 15 april 2016 ändras passlagen.
Lagändringen innebär i korthet att:
 - svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod,
 - vanliga pass ska som huvudregel återkallas och spärras när ett nödpass utfärdas
 - giltighetstiden för vanligt pass till barn under tolv år sänks till tre år.
Läs mer på vår sida
Passlagen ändras 

När är passavdelningen öppen och hur kontaktar jag dem?
Öppettider och kontakt 

Kan jag ansöka om/förnya mitt svenska pass/ID-kort i Sverige?
Ja, det är mycket billigare och går snabbare. Normal handläggningstid är en vecka och avgiften för ett ordinarie pass är SEK 350 och för ett ID-kort SEK 400.

Du kan söka pass/ID-kort Sverige och hämta det på ambassad/konsulat i Storbritannien så länge du har ett giltigt pass/ID kort för resan tillbaka till Storbritannien.

En utlämningsavgift om SEK 150, motsvarar £ 14, tillkommer och betalas av sökanden, där passet lämnas ut.

OBS. – Om Du har varit bosatt i Storbritannien före den 1 januari 1998 krävs ett intyg från Home Office, UK Border Agency – ett s.k. Non-Acquisition of British Citizenship - där det framgår om Du har ansökt om och beviljats brittiskt medborgarskap eller inte. Detta intyg måste bifogas en ansökan om nytt pass/ID-kort antingen man söker i Sverige eller på Ambassaden. Mer information om detta intyg finns längre ner på sidan.
Se polisens hemsida för information om öppettider på olika passmyndigheter i Sverige samt information om vilka dokument som behövs:
Polisen.se

Vad är ett “Letter of Non-Acquisition of British Citizenship” och vem behöver det? Hur skaffar jag det?
Den svenska medborgarskapslagen ändrades den 1 juli 2001 och tillåter numera dubbelt medborgarskap. Tidigare lag stipulerade att om en svensk medborgare ansökte om och beviljades ett annat lands medborgarskap, så förlorade man automatiskt sitt svenska medborgarskap.
Om du därför lämnade Sverige före den 1 januari 1998 krävs ett intyg från Home Office, UK Border Agency – Letter of Non-Acquisition of British Citizenship - där det framgår om du har ansökt om och beviljats brittiskt medborgarskap eller inte. Detta intyg måste bifogas en ansökan om nytt pass antingen man söker i Sverige eller på ambassaden. Om intyges saknas kan en ansökan inte beviljas förrän intyget uppvisats.
Tänk på att söka '' Letter of Non-Acquisition of British Citizenship'' i god tid före planerad ansökan om nytt pass. 
Vi rekommenderar att ansökan sänds till UK Border Agency med rekommenderad post.
Du behöver bara skaffa intyget en gång. Vi skannar in det i systemet men det är bäst att förvara originalet på ett säkert ställe..
Ovanstående gäller inte om du fick ditt brittiska medborgarskap automatiskt genom en förälder.
Se information på Gov.uk
Fyll i ansökningsformuläret
Fyll i betalningsformuläret

Ett alternativ till Letter of Non-Aquisition of British Citizenship är ett
EU Residence Card

Svenska medborgare som har varit bosatta i Irländska Republiken före 1998 skall vända sig till: INIS, Department of Justice, Euality & Law Reform, Heffernan House, Dundrum Road, Tipperary Town, Tel:062 325 00 Lo Call 1890 252 854
Inis

Jag fyller snart 18 år och jag har aldrig bott I Sverige – behöver jag göra något för att behålla mitt svenska medborgarskap?
Du måste bevisa att Du har anknytning till Sverige. Kontakta Ambassadens passavdelning.
E-post: ambassaden.london@gov.se
Telefon:  0207 927 6410 på tisdagar och fredagar mellan kl. 14.00 – 15.00.

Är det något speciellt som gäller om man reser med barn (under 18)?
Tag alltid med dig relevanta handlingar som visar din samhörighet med barnet om ni inte har samma efternamn.
Om du inte är förälder/vårdnadshavare måste du ha ett brev från förälder/vårdnadshavare som ger dig tillstånd att resa med barnet. Brevet ska innehålla information om barnet och resan, vem du är samt förälder/vårdnadshavares kontaktdetaljer. Lägg gärna till passkopior.
Läs mer på sidan
Gov.UK - Border Force

Vilka ID handlingar är godkända för att söka/hämta pass och nationellt ID- kort?
Se Polisens hemsida

Måste jag komma personligen för att ansöka om/förnya mitt pass/ID-kort?
 
Ja, alla måste komma personligen till passmyndigheten för att ansöka om/förnya sitt pass/ID-kort. Svenska pass/ID-kort är numera biometriska och personalen tar digitala passfoton, fingeravtryck och Din signatur när Du lämnar in en ansökan.
Du måste också boka tid. Tidsbokning kan endast göras online via ambassadens hemsida inte per telefon eller e mail. Utan en bokad tid har vi inte möjlighet att ta emot dig. 
Se sidan
Pass/ID kort/Registrera barn. 

Var i Storbritannien kan jag ansöka om/förnya mitt pass/ID-kort?
Ambassaden i London är den enda myndighet i Storbritannien, där man kan ansöka om/förnya sitt svenska pass/ID-kort.

Kan jag bara gå till ambassaden när passavdelningen är öppen och ansöka om ett pass/ID-kort?
Nej, det är nödvändigt att boka tid för att ansöka/förnya pass och ID-kort. Du kan bara boka tid online via vår hemsida inte via e mail eller telefon. Se pass för vuxna, barn under 18 år, ett barns första pass i menyn.

Ambassaden i London är det största passkontoret utanför Sverige och handlägger över 7000 pass per år. Passtiderna blir därför fullbokade mycket snabbt  och vi har långa väntetider.

Om inga tider syns är det inte fel i systemet utan det betyder det att vi är fullbokade. Tider du kan boka syns som blå fyrkanter. Ambassaden öppnar bokningar en månad i taget  och ca 2 månader i förväg.
Titta gärna efter avbeställningar som ofta kommer upp i sista minuten
.
Läs mer på
Svenska pass och nationella ID-kort

När under giltighetstiden kan jag förnya mitt pass?
Du kan förnya ditt pass under hela giltighetstiden samt även när det har gått ut.

Vad behöver jag ta med mig när jag ansöker om pass/ID-kort?
Ansökningsreglerna är desamma för pass och ID-kort. Du hittar en lista på vilka handlingar Du behöver ta med Dig när Du går in på relevant sida – se nedan. Där hittar Du också de blanketter som Du behöver. Se under – Dokument – till höger på relevant sida.
 Ansökan om pass för vuxna
 Ansökan om pass för barn under 18 år
 Ansökan om pass för barn under 18 år som inte haft pass tidigare
Nationellt ID-kort

Hur mycket kostar ett pass/ID-kort när jag söker på Ambassaden?
Ett vanligt pass eller ID-kort kostar SEK 1 400, som motsvarar £131. Priset är detsamma för både barn och vuxna.
Om Du ansöker på Ambassaden och önskar hämta passet/ID-kortet på ett svenskt konsulat i Storbritannien, tillkommer portokostnader om £8 (som betalas till Ambassaden) samt en utlämningsavgift om SEK 150, som motsvarar £ 14 och betalas till det konsulat som lämnar ut passet.
Ett nödpass kostar SEK 1 600, som motsvarar £150. Priset är detsamma för både barn och vuxna.
Du kan betala kontant eller med bankkort. Vi ser gärna att du betalar med kort. Vi kan inte ta emot betalning med check.
Kostnaden för pass/ID kort är beroende av växelkursen och kan därför variera då och då.

Hur länge dröjer det tills jag får mitt nya pass/ID-kort?
Den normala handläggningstiden är ca två veckor. Glöm inte att ta med dig ditt nuvarande pass/ID kort när du hämtar det nya. OM det nuvarande passet/IDkortet är ogiltigt, stulet/försvunnet måste du ha med dig en annan giltig fotolegitimation. Det är inte nödvändigt att boka tid för att hämta pass men du måste komma när passavdelningen är öppen.
Passavdelningens öppettider

Varför är giltighetstiden för pass/ID-kort fem år?
Fem år är den tidsperiod som rekommenderas för att kunna kontrollera den lagrade bilden i datachippet. En kort giltighetstid och en ständig utveckling av säkerheten skyddar passen/ID-korten och gör dem svårare att förfalska.
Notera: Från och med den 15 April är giltighetstiden för barn under 12 år - 3 år

Måste jag lämna mitt gamla pass/ID kort på ambassaden när jag söker ett nytt?
Ambassaden behåller inte passet under handläggningstiden. Kom ihåg att Du måste ha med Dig det gamla passet när Du hämtar det nya. Om det gamla passet/ID kortet är ogiltigt, stulet/försvunnet måste du ha med dig en annan giltig fotolegitimation när du hämtar.

Meddelar ambassaden mig när passet /ID-kortet är färdigt?
Om Du har angivit en e-postadress i ansökan sänds ett automatiskt meddelande när passet kan hämtas på ambassaden.
Om Du inte har tillgång till en dator och vill veta om passet har kommit, kan Du ringa Ambassadens passavdelning under telefontid:  Tisdagar och fredagar mellan 14.00 – 15.00 på telefon nr 0207 917 6410.

Måste jag ta med några handlingar när jag hämtar det nya passet/ID-kortet?
Ja, Du måste ta med Ditt nuvarande pass/ID-kort när Du hämtar det nya. Om det nuvarande passet/ID kortet är ogiltigt, stulet/försvunnet måste du ha med dig en annan giltig fotolegitimation när du hämtar.
För information om vilka handlingar som gäller
Se Polisens hemsida

Kan någon annan hämta mitt nya pass/ID-kort?
Alla över 18 år måste hämta sitt nya pass/ID-kort personligen på Ambassaden eller ett konsulat. Kom ihåg att ta med det nuvarande passet/ID-kortet. Om det nuvarande passet/Idkortet inte är giltigt måste du ha med dig en myndig vän eller släkting med giltig fotolegitimation som kan identifiera dig. När det gäller barn under 18 år kan dock föräldrar/vårdnadshavare hämta det nya passet/ID-kortet och måste då kunna identifiera sig (pass/fotolegitimation).

Måste jag boka tid för att hämta det nya passet/ID-kortet?
Nej, Du behöver inte boka tid för att hämta det nya passet/ID-kortet men Du måste komma under passavdelningens öppettider.
Passavdelningens öppettider

Varför finns det två etiketter på passets baksida?
Etiketterna används för leveransen av passet från tillverkaren till polisen. När Du får Ditt pass har etiketterna inte längre någon funktion, men bör ändå sitta kvar, då de sitter hårt och sannolikt skulle skada passets pärm, om de tas bort.

Kan jag resa på mitt nationella ID-kort?
Från den 1 juli 2015 kan du resa inom hela EU på ditt nationella ID-kort
Nationellt ID-kort

Hur länge måste passet vara giltigt vid inresa till annat land?
Kontakta resmålets ambassad eller konsulat för besked.

Mitt pass har förkommit/blivit stulet och jag måste resa omgående – vad skall jag göra?
Nödpass är endast för ytterst akuta ärende och mycket nära förestående resor. Du måste kunna visa en bokad biljett och passavdelningen behöver se underlag om ärendets akuta art i samband med ansökan. 

Innan du reser bör du kontrollera att landet du åker till accepterar ett svenskt nödpass?

Ett nödpass kostar SEK 1 600, som motsvarar £150. Priset är detsamma för både barn och vuxna.
För ytterligare information om vad Du behöver ha med Dig för att ansöka om ett nödpass se:
Nödpass

Om jag hittar mitt borttappade pass/nationella ID-kort och fått ett nytt, vilket av dem gäller?
Det nya passet/ID-kortet gäller, då det gamla spärrades samtidigt som Du fick det nya. Du kan alltså inte använda det gamla passet. Du är skyldig att lämna in det gamla passet/ID-kortet för makulering.

Hur registrerar jag mitt nyfödda barn som svensk medborgare och hur ansöker jag om pass för honom/henne?
Du måste ansöka om ett samordningsnummer (motsvarar personnummer) till barnet innan Du kan ansöka om pass. Du ansöker om samordningsnummer på Ambassaden i London eller på ett svenskt konsulat i Storbritannien. Läs om hur det går till på:
Beställning av samordningsnummer och anmälan av namn
För ett barn fött utomlands före 1 April 2015 med svensk far och utländsk mor och föräldrarna inte är gifta, måste man göra en anmälan om svenskt medborgarskap. Läs om hur det går till på:
Anmälan om svenskt medborgarskap för barn fött utomlands med svensk far

Hur ändrar jag mitt namn i passet?
Uppgifterna som skrivs in i Ditt pass baseras på den information som finns hos folkbokföringen. Du måste först ändra uppgifterna i folkbokföringen, innan Du kan få ett pass i Ditt nya namn. Läs mer på sidan:
Namnändring

Kan jag ha dubbelt medborgarskap?
Den svenska medborgarskapslagen tillåter numera dubbelt medborgarskap. Du bör dock alltid undersöka om det land Du vill bli medborgare i också tillåter dubbelt medborgarskap.

Vem kan bli svensk medborgare?
Läs om reglerna för svenskt medborgarskap på Migrationsverkets hemsida:
Migrationsverket