Frågor & svar om pass m.m.

  • ola+ericson-the+swedish+flag-359

    Sveriges flagga Foto: Ola Ericson/Imagebank Sweden

Frågor och svar om svenska pass/nationellt id-kort

När är passavdelningen öppen och hur kontaktar jag dem?

Öppettider och kontakt 

Kan jag ansöka om/förnya mitt svenska pass/ID-kort i Sverige?

Ja, det är faktiskt det billigaste och enklaste tillvägagångssättet! Normal handläggningstid är en vecka och avgiften för ett 5 års pass är SEK 350 och för ett ID-kort SEK 400.

Du kan söka pass/ID-kort Sverige och hämta det på ambassad/konsulat i Storbritannien så länge du har ett giltigt pass för resan tillbaka till Storbritannien.

En utlämningsavgift om SEK 150, motsvarar £ 13, tillkommer och betalas av sökanden, där passet/ID-kortet lämnas ut.

OBS. – Om Du har varit bosatt i Storbritannien före den 1 januari 1998 krävs ett intyg från Home Office, UK Border Agency – ett s.k. Non-Acquisition of British Citizenship - där det framgår om Du har ansökt om och beviljats brittiskt medborgarskap eller inte. Detta intyg måste bifogas en ansökan om nytt pass/ID-kort antingen man söker i Sverige eller på Ambassaden. Mer information om detta intyg finns längre ner.
Se polisens hemsida för information om öppettider på olika passmyndigheter i Sverige samt information om vilka dokument som behövs:
Polisen.se

Måste jag komma personligen för att ansöka om/förnya mitt pass/ID-kort?

Ja, alla måste komma personligen till passmyndigheten för att ansöka om/förnya sitt pass/ID-kort. Svenska pass/ID-kort är numera biometriska och personalen tar digitala passfoton, fingeravtryck och Din signatur när Du lämnar in en ansökan. Du måste boka tid för att ansöka/förnya pass online via ambassadens hemsida.
Se sidan
Pass/ID kort/Registrera barn. 

Var i Storbritannien kan jag ansöka om/förnya mitt pass/ID-kort?

Ambassaden i London är den enda myndighet i Storbritannien, där man kan ansöka om/förnya sitt svenska pass/ID-kort.

Kan jag bara gå till ambassaden när passavdelningen är öppen och ansöka om ett pass/ID-kort?

Nej, Du måste först boka tid online via ambassadens hemsida!
Det är många som söker pass/ID-kort på Ambassaden, så tänk på att boka i god tid innan Ditt pass/ID-kort går ut eller Du behöver resa, framförallt om Du önskar resa under större helger eller skollov. Du bokar själv tid över internet. Läs mer på
Svenska pass och nationella ID-kort

När under giltighetstiden kan jag förnya mitt pass?

Du kan förnya ditt pass under hela giltighetstiden.

Vad behöver jag ta med mig när jag ansöker om pass/ID-kort?

Ansökningsreglerna är desamma för pass och ID-kort. Du hittar en lista på vilka handlingar Du behöver ta med Dig när Du går in på relevant sida – se nedan. Där hittar Du också de blanketter som Du behöver. Se under – Dokument – till höger på relevant sida.
 Ansökan om pass för vuxna
 Ansökan om pass för barn under 18 år
 Ansökan om pass för barn under 18 år som inte haft pass tidigare
Nationellt ID-kort

Hur mycket kostar ett pass/ID-kort när jag söker på Ambassaden?

Ett vanligt 5-årspass eller ID-kort kostar SEK 1 400, som motsvarar £121. Priset är detsamma för både barn och vuxna.
Om Du ansöker på Ambassaden och önskar hämta passet/ID-kortet på ett svenskt konsulat i Storbritannien, tillkommer portokostnader om £ 7 (som betalas till Ambassaden) samt en utlämningsavgift om SEK 150, som motsvarar £ 13 och betalas till det konsulat som lämnar ut passet.
Ett provisoriskt pass kostar SEK 1 600, som motsvarar £139. Priset är detsamma för både barn och vuxna.
Du kan betala kontant eller med bankkort. Vi ser gärna att du betalar med kort. Vi kan inte ta emot betalning med check.
Kostnaden för pass/ID kort är beroende av växelkursen och kan därför variera då och då.

Hur länge dröjer det tills jag får mitt nya pass/ID-kort?

Den normala handläggningstiden är ca två veckor. Glöm inte att ta med dig ditt gamla pass när du hämtar det nya. Det är inte nödvändigt att boka tid för att hämta pass men du måste komma när passavdelningen är öppen. Det är inte möjligt att hämta pass från ambassadens reception.
Passavdelningens öppettider

Varför är giltighetstiden för pass/ID-kort fem år?

Fem år är den tidsperiod som rekommenderas för att kunna kontrollera den lagrade bilden i datachippet. En kort giltighetstid och en ständig utveckling av säkerheten skyddar passen/ID-korten och gör dem svårare att förfalska.

Måste jag lämna mitt gamla pass på ambassaden när jag söker ett nytt?

Ambassaden behåller inte passet under handläggningstiden. Kom ihåg att Du måste ha med Dig det gamla passet när Du hämtar det nya.

Meddelar ambassaden mig när passet /ID-kortet är färdigt?

Om Du har angivit en e-postadress i ansökan sänds ett automatiskt meddelande när passet kan hämtas på ambassaden.
Om Du inte har tillgång till en dator och vill veta om passet har kommit, kan Du ringa Ambassadens passavdelning under telefontid:  Tisdagar och fredagar mellan 14.00 – 15.00 på telefon nr 0207 917 6410.

Måste jag ta med några handlingar när jag hämtar det nya passet/ID-kortet?

Ja, Du måste ta med Ditt gamla pass/ID-kort för att identifiera Dig när Du hämtar det nya.

Kan någon annan hämta mitt nya pass/ID-kort?

Alla över 18 år måste hämta sitt nya pass/ID-kort personligen på Ambassaden eller ett konsulat. Kom ihåg att ta med det gamla passet/ID-kortet. När det gäller barn under 18 år kan dock föräldrar/vårdnadshavare hämta det nya passet/ID-kortet och måste då kunna identifiera sig (pass/fotolegitimation).

Måste jag boka tid för att hämta det nya passet/ID-kortet?

Nej, Du behöver inte boka tid för att hämta det nya passet/ID-kortet men Du måste komma under passavdelningens öppettider. Det är inte möjligt att hämta pass från ambassadens reception.
Passavdelningens öppettider

Varför finns det två etiketter på passets baksida?

Etiketterna används för leveransen av passet från tillverkaren till polisen. När Du får Ditt pass har etiketterna inte längre någon funktion, men bör ändå sitta kvar, då de sitter hårt och sannolikt skulle skada passets pärm, om de tas bort.

Kan jag resa på mitt nationella ID-kort?

Ditt nationella ID-kort är giltigt för resa till och vistelse i Schengen-området. Storbritannien ingår inte i Schengen-området. Läs mer om nationellt ID-kort och vilka länder som är medlemmar i Schengen på sidan:
Nationellt ID-kort

Hur länge måste passet vara giltigt vid inresa i Schengen eller annat land?

Kontakta resmålets ambassad eller konsulat för besked. I vissa fall kan även en resebyrå lämna uppgift om detta.

Mitt pass har förkommit/blivit stulet och jag måste resa omgående – vad skall jag göra?

Om du har förlorat ditt ordinarie pass kan du ansöka om ett provisoriskt pass. Det utfärdas endast för en enkel resa och enbart för resa som är nära förestående. 

Innan du reser bör du kontrollera följande:

  • Godtar landet du åker till ett svenskt provisoriskt pass?
  • Tillåter landet du reser till att du reser in utan att kunna uppvisa ett pass med returmöjlighet?
  • Accepterar flygbolaget ett pass utfärdat endast för en resa?

Ett provisoriskt pass kostar SEK 1 600, som motsvarar £ 139. Priset är detsamma för både barn och vuxna.
För ytterligare information om vad Du behöver ha med Dig för att ansöka om ett provisoriskt pass se:
Provisoriskt pass

Om jag hittar mitt borttappade pass/nationella ID-kort och fått ett nytt, vilket av dem gäller?

Det nya passet/ID-kortet gäller, då det gamla spärrades samtidigt som Du fick det nya. Du kan alltså inte använda det gamla passet. Du är skyldig att lämna in det gamla passet/ID-kortet för makulering.

Hur registrerar jag mitt nyfödda barn som svensk medborgare och hur ansöker jag om pass för honom/henne?

Du måste ansöka om ett samordningsnummer (motsvarar personnummer) till barnet innan Du kan ansöka om pass. Du ansöker om samordningsnummer på Ambassaden i London eller på ett svenskt konsulat i Storbritannien. Läs om hur det går till på:
Beställning av samordningsnummer och anmälan av namn
För ett barn fött utomlands med svensk far och utländsk mor och föräldrarna inte är gifta, måste man göra en anmälan om svenskt medborgarskap. Läs om hur det går till på:
Anmälan om svenskt medborgarskap för barn fött utomlands med svensk far

Är det något speciellt som gäller om man reser med barn (under 18)?

Tag alltid med dig relevanta handlingar som visar din samhörighet med barnet om ni inte har samma efternamn.
Om du inte är förälder/vårdnadshavare måste du ha ett brev från förälder/vårdnadshavare som ger dig tillstånd att resa med barnet. Brevet ska innehålla information om barnet och resan, vem du är samt förälder/vårdnadshavares kontaktdetaljer. Lägg gärna till passkopior.
Läs mer på sidan
Gov.uk - Border Force

Hur ändrar jag mitt namn i passet?

Uppgifterna som skrivs in i Ditt pass baseras på den information som finns hos folkbokföringen. Du måste först ändra uppgifterna i folkbokföringen, innan Du kan få ett pass i Ditt nya namn. Läs mer på sidan:
Namnändring

Vad är ett “Letter of Non-Acquisition of British citizenship” och vem behöver det? Hur skaffar jag det?

Den svenska medborgarskapslagen ändrades den 1 juli 2001 och tillåter numera dubbelt medborgarskap. Tidigare lag stipulerade att om en svensk medborgare ansökte om och beviljades ett annat lands medborgarskap, så förlorade man automatiskt sitt svenska medborgarskap.
Om du därför lämnade Sverige före den 1 januari 1998 krävs ett intyg från Home Office, UK Border Agency – Letter of Non-Acquisition of British Citizenship - där det framgår om du har ansökt om och beviljats brittiskt medborgarskap eller inte. Detta intyg måste bifogas en ansökan om nytt pass antingen man söker i Sverige eller på ambassaden. Om intyges saknas kan en ansökan inte beviljas förrän intyget uppvisats.
Tänk på att söka '' Letter of Non-Acquisition of British Citizenship'' i god tid före planerad ansökan om nytt pass. 
Vi rekommenderar att ansökan sänds till UK Border Agency med rekommenderad post.
Du behöver bara ansöka om Letter of Non-Aquisition of British Citizenship en gång. Bevara intyget väl då du kan vara tvungen att visa upp det vid framtida ansökningar.
Ovanstående gäller inte om du fick ditt brittiska medborgarskap automatiskt genom en förälder.
Se information på Gov.uk
Fyll i ansökningsformuläret
Fyll i betalningsformuläret.

Jag fyller snart 18 år och jag har aldrig bott I Sverige – behöver jag göra något för att behålla mitt svenska medborgarskap?

Du måste bevisa att Du har anknytning till Sverige. Kontakta Ambassadens passavdelning, så skickar de ett formulär som Du fyller i och lämnar in, när Du ansöker om nytt pass. Du kan kontakta passavdelningen per
E-post: ambassaden.london-pass@gov.se
Telefon:  0207 927 6410 på tisdagar och fredagar mellan kl. 14.00 – 15.00.

Kan jag ha dubbelt medborgarskap?

Den svenska medborgarskapslagen tillåter numera dubbelt medborgarskap. Du bör dock alltid undersöka om det land Du vill bli medborgare i också tillåter dubbelt medborgarskap.

Vem kan bli svensk medborgare?

Läs om reglerna för svenskt medborgarskap på Migrationsverkets hemsida:
Migrationsverket