Medborgarskap

  • ola+ericson-the+swedish+flag-359

    Sveriges flagga Foto: Ola Ericson/Imagebank Sweden

Dubbelt medborgarskap
Sverige tillåter dubbla medborgarskap.

Du som har mer än ett medborgarskap bör vara medveten om att detta kan medföra risker i  länder när det gäller till exempel arvsfrågor, militärtjänst och myndighetskontakter. Läs mer på
Regeringens hemsida

Svenskt medborgarskap
Barn som fötts utomlands efter 1 juli 1979 av en svensk kvinna blir svensk medborgare vid födseln.
Barn som fötts utomlands efter 1 april 2015 till en svensk far blir svensk medborgare vid födseln. 
Barn som fötts utomlands före 1 april 2015 av utländsk kvinna gift med barnets svenska far blir svensk medborgare vid födseln.
Efter anmälan till ambassaden kan barnet få ett svenskt samordningsnummer (personnummer) och därefter kan man ansöka om pass.
Om du är född före 1 juli 1979 - kontakta ambassaden.
ambassaden.london@gov.se

Ogift svensk far kan göra en anmälan om svenskt medborgarskap för sitt barn som är fött utomlands före 1 april 2015 av utländsk mor och där föräldrarna inte är gifta med varandra.
Anmälan om svenskt medborgarskap

Obs!  En svensk medborgare som är född utomlands, som aldrig har varit bosatt i Sverige och inte heller uppehållit sig i Sverige under former som tyder på samhörighet med landet förlorar automatiskt sitt svenska medborgarskap vid 22 års ålder. Kontakta ambassaden.
ambassaden.london@gov.se
Se även
Migrationsverkets hemsida

Ändringar i medborgarskapslagen från 1 april 2015
Lagändringarna kommer att göra det enklare för många att ansöka om eller anmäla svenskt
medborgarskap. 

Lagändringen gör att män och kvinnor jämställs när det gäller att överföra det svenska medborgarskapet till sitt barn. Ett barn som föds efter 1 april får förälderns medborgarskap vid födseln.

Barn och ungas möjlighet att ansöka om svenskt medborgarskap underlättas med hjälp av förändrade tidskrav. Förändringarna gäller även statslösa barn bosatta i Sverige.

Personer som blivit av med sitt Svenska medborgarskap på grund av tidigare bestämmelser mot dubbelt medborgaskap kan från den 1 april göra en anmälan om att återfå medborgarskapet.
Läs mer på Migrationsverkets hemsida
Återfå svenskt medborgarskap

Läs i detalj om vem som kan söka svenskt medborgarskap på
Migrationsverkets hemsida