Dubbelt medborgarskap

Ny medborgarskapslag sedan 2001

Sverige tillåter numera dubbla medborgarskap. Det betyder bland annat att en svensk medborgare, som efter ansökan efter den 1 juli 2001 blivit medborgare i ett annat land, inte förlorar sitt svenska medborgarskap.

Barn som föds utomlands av en svensk kvinna blir svensk medborgare vid födseln. Barn som föds utomlands av utländsk kvinna gift med barnets svenska far blir också svensk medborgare vid födseln. Efter anmälan till ambassaden kan barnet få ett svenskt samordningsnummer (personnummer) och därefter kan man ansöka om pass. Ogift svensk far kan ansöka om svenskt medborgarskap för sitt barn som är fött utomlands av utländsk mor.

Obs!  En svensk medborgare som är född utomlands, som aldrig har varit bosatt i Sverige och inte heller uppehållit sig i Sverige under former som tyder på samhörighet med landet förlorar automatiskt sitt svenska medborgarskap vid 22 års ålder. För att undvika det måste du lämna in en ansökan till ambassaden eller Migrationsverket i Sverige om att få behålla det svenska medborgarskapet efter din 18-årsdag och innan du fyller 22 år. Se vidare under "svenskt medborgarskap".

Du som har mer än ett medborgarskap bör vara medveten om att detta kan medföra risker i vissa länder när det gäller till exempel arvsfrågor, militärtjänst och myndighetskontakter. Läs mer på UDs hemsida (se länk här intill).