Namnändring/Flyttning

  • ola+ericson-the+swedish+flag-359

    Sveriges flagga Foto: Ola Ericson/Imagebank Sweden

Namnändring

Beslut i namnärenden tas i normalfallet av Skatteverket på den ort, där Du var registrerad när Du lämnade Sverige.

Följande krävs

Om du har ytterligare frågor, sänd ett e-postmeddelande till Skatteverket:
stockholm@skatteverket.se

En utländsk myndighets beslut om namnändring godtas inte.

Registrera ditt giftemål och ändra namn
När du har gift dig utomlandsmåste du själv registrera ditt giftemål och ändra ditt namn i Sverige hos folkbokföringen. För att Skatteverket ska kunna bedöma vigselbevisets riktighet i formellt hänseende måste det uppvisas i original, eller som vidimerad kopia.

Blanketten om byte av efternamn ska bifogas vigselbeviset och ska bara göras för den/de som är svenska medborgare.

För att uppgifterna ska bli korrekta i folkbokföringen är det önskvärt med en passkopia för part som inte varit folkbokförd i Sverige. Det gäller särskilt om födelsetid saknas på vigselbeviset. I annat fall kan man lämna en skriftlig uppgift om födelsetiden.

Flytta till Storbritannien
Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer ska du anmäla flyttning till utlandet hos Skatteverket. Samma sak gäller om du planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer. Läs mer på
Skatteverket.se

Flyttning inom Storbritannien
När du flyttar inom Storbritannien skall du anmäla detta till Folkbokföringen.
Fyll in nedan blankett och skicka direkt till adressen på blanketten.
Blankett - Ny adress/röstlängdför utvandrad