Reg barn/Samordningsnr.

 • ola+ericson-the+swedish+flag-359

  Sveriges flagga Foto: Ola Ericson/Imagebank Sweden

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Har namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna görs detta samtidigt.

OBS! För barn fött utomlands  före 1 april 2015 till en svensk far där modern inte är svensk medborgare och föräldrarna inte är gifta med  varandra måste man göra en
Anmälan om svenskt medborgarskap

 • Observera att beställning av samordningsnummer endast får ske om man ämnar söka pass. Om passansökan inte fullföljs inom 6 månader kommer ambassaden begära att skatteverket återkallar samordningsnumret. Ambassaden får endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

  Följande krävs för att söka samordningsnummer:
 • En av föräldrarna måste söka personligen på ambassad/konsulat. Barnet behöver inte följa med.
 • Ifylld blankett –SKV7750
 • Ifylld blankett - "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap" - se till höger under "Dokument"
 • Blankett om att man måste söka pass inom 6 månader - se till höger under "Dokument"
 • Födelsebevis i original med båda föräldrarnas namn
 • Föräldrarnas vigselbevis, om de är/var gifta.
 • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation. För svenska föräldrar behöver vi se pass/Nationellt ID kort.
 • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation. Den svenska föräldern måste ha med sig giltigt pass eller nationellt ID kort.
 • Mother and Baby Discharge summary från sjukhuset
 • Om barnets svenska mor/far aldrig har bott I Sverige – bevis på att hon/han har bibehållit sitt svenska medborgarskap.
 • Om barnets svenska mor/far kom till Storbritannien före 1998 som vuxen
  Letter of non acquisition of British Citizenship
 • Alla sökanden över18 måste själva fylla i och skriva under ansökningsblanketten samt ta med  ev brittiskt pass, föräldrarnas vigselbevis samt  ingående skriftlig redogörelse för anknytning till Sverige.
 • Barn över 12 måste skriva på SKV7750 tillsammans med föräldrarna.

  Handläggningstid  normalt  6 – 8 veckor

  Vi tar emot ansökan om samordningsnummer måndag, tisdag, torsdag från 14-16. Ingen tidsbokning krävs.
  Om du söker på ett konsulat skall du kontrollera öppettider direkt med konsulatet.

  Om du föddes för 1 juli 1979 kontakta ambassaden

  Läs mer om
  Barns första pass