Förnyelse pass/barn under 18

 • swedish_flag

  Sveriges flagga. Foto: Ola Ericson/imagebanksweden.se

Förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år. Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år krävs följande:

 • Bokad tid
 • Barnet måste komma till ambassaden  tillsammans med minst  en vårdnadshavare
 • Ifylld ansökningsblankett
 • Vårdnadshavarintyg – undertecknat av båda vårdnadshavarna och bevittnat av två vittnet bosatta i Storbritannien
 • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar. Den svenska föräldern måste ha giltigt pass eller Nationellt ID kort
 • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
 • Barnets tidigare pass ska medtas
 • Polisanmälan – om passet är stulet/förkommet
 • Barnets födelsebevis – om barnet är fött utomlands
 • Letter of non- acquisition of British Citizenship för svensk förälder som kom till Storbritannien före 1998
 • Avgift  £131, £8 porto om du vill hämta på konsulat. £14 betalas till konsulatet när du hämtar.

  Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

  Handläggningstid och hämtning
 • Normalt  två veckor
 • Vårdnadshavare kan hämta – ta med barnets tididgare pass samt eget giltigt pass/Fotolegitimation
  Mer om godkänd ID handling på Polisen.se
 • Passet måste hämtas inom 3 månader annars makuleras det och avgiften betalas inte tillbaka.

  Läs mer om
 • Öppettider och kontakt
 • Ändringar i passlagen 2016
 • Förnya pass i Sverige
 • Behålla svenskt medborgarskap efter 22 om du aldrig har bott i Sverige
 • Läs om att resa med barn
 • Frågor och svar om pass, ID kort