Barns första pass

  • swedish_flag

    Sveriges flagga. Foto: Ola Ericson/imagebanksweden.se

Ansökan om pass och nationellt id-kort för barn under 18 år som inte haft svenska resehandlingar tidigare.    

Barnet måste ha ett samordningsnummer innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan göras. Läs mer på sidan
Beställning av samordningsnummer

För att ansöka om barns första pass krävs följande: