Passlagen ändrades 15/4 2016

  • Pass15

    Pass Foto: Foto: Lars Hedelin, Copyright RIKSPOLISSTYRELSEN

Lagändringen i passlagen syftar till att färre pass ska hamna på avvägar och att missbruket av pass ska minska.

Passlagen ändrades den15 april 2016 . Att många pass tappas bort eller försvinner är ett problem. Pass som missbrukas och används av andra än passinnehavaren innebär en stor säkerhetsrisk. Personer med till exempel kopplingar till organiserad brottslighet eller terrororganisationer reser anonymt med andra pass än sina egna.

Lagändringen innebär i korthet att:

  • svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod
  • vanliga pass ska som huvudregel återkallas och spärras när ett nödpass utfärdas och
  • giltighetstiden för vanligt pass till barn under tolv år sänks till tre år.

En svensk medborgare kan, efter lagändringen, som mest beviljas tre vanliga pass under en femårsperiod. Vid behov kan Nnödpass utfärdas även fortsättningsvis. Ett nödpass är både tidsmässigt och geografiskt begränsat. Om man ansöker om ett nödpass och har ett vanligt pass som fortfarande är giltigt, kommer det vanliga passet att återkallas och spärras internationellt. Nödpass kan utfärdas av både polisen i Sverige och av en svensk utlandsmyndighet. Polisens nödpass i pass- okform är maskinläsbara men det är inte utlandsmyndigheternas nödpass i A4- format.

Giltighetstiden för vanliga pass till barn under tolv år sänks till tre år. Detta för att yngre barns utseende förändras snabbt. Genom att sänka giltighetstiden minskar risken för missbruk av barns pass. 

För barn över 12 år och för vuxna kommer de vanliga passen som tidigare att
gälla i fem år.