Pass/ID kort/Reg barn

  • swedish_flag

    Sveriges flagga. Foto: Ola Ericson/imagebanksweden.se

Svenska pass och nationella ID-kort är biometriska, det vill säga resehandlingen innehåller ett datachip med personuppgifter, digitalt foto av passinnehavaren och fingeravtryck (dock inga fingeravtryck i id-kort). För barn under 6 år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck gäller undantag för skyldighet att lämna fingeravtryck.

Uppgifterna i den svenska folkbokföringen ligger till grund för ansökan om svenskt pass och nationellt id-kort. Det är därför viktigt att passökanden i god tid före ansökan kontrollerar med Skatteverket att rätt uppgifter är införda. Se vidare på hemsidorna för Skattverket 
Polisen.

För passökanden som är född utomlands och under 22 år finns särskilda bestämmelser angående passets giltighetstid och det svenska medborgarskapet.
Ytterligare information finns på Migrationsverkets webbplats

Läs mer på
Frågor och svar om pass, ID kort och samordningsnummer
Läs om ändringar i passlagen  2016
Ansök/förnya pass i Sverige

Under följande rubriker i menyn hittar du anvisningar hur du gör för att ansöka om:

Ansökningarna skickas elektroniskt till Rikspolisstyrelsen i Sverige som i sin tur vidarebefordrar dem till AB Svenska Pass, där passhandlingen tillverkas. Därefter skickas passen med kurirpost till utlandsmyndigheten som lämnar ut passet till sökande.