Praktik på ambassaden våren 2018

  • amb_ext2

    Embassy of Sweden Foto: Erik Sundberg

Ambassaden i London erbjuder universitets- och högskolestuderande möjlighet till praktik under högst en termin vid enheten för politik, ekonomi och handelsfrämjande och vid försvarsavdelningen.

Uppgifter under praktiken

Praktik på enheten för politik, ekonomi och handelsfrämjande

Praktikanten kommer under handledning att medverka i ambassadens politiska och ekonomiska rapportering. En stor av arbetet rör EU-frågor. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. att: sammanställa en daglig nyhetsbevakningsrapport;för ambassadens räkning delta i externa konferenser och seminarier samt i briefingar på brittiska departement, myndigheter och tankesmedjor;självständigt samla information och sammanställa rapporter om olika aspekter av brittisk politik;förbereda och delta vid inkommande besök från svenska myndigheter och departement samt bistå vid av ambassaden arrangerade evenemang; delta i den löpande informationsverksamheten, inkl. besvarande av förfrågningar från allmänheten och från svenska departement och myndigheter.

Praktik på försvarsavdelningen

Praktikanten kommer att under handledning medverka i försvarsavdelningens löpande arbete. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. att: självständigt samla öppen information och sammanställa rapporter om olika aspekter av brittisk och irländsk försvarspolitik och aktuella militära frågor,under praktikperiodens gång sammanställa två större arbeten utifrån valt ämne. Ämnet väljs i samråd med försvarsattachén,förbereda och delta vid besök från olika svenska försvarsmyndigheter och departement,handlägga ärenden inom ramen för besöks- och flygtillstånd,hantera administrativa uppgifter kopplat till försvarsavdelningens dagliga verksamhet inklusive besvarande av förfrågningar från allmänheten och från svenska försvarsmyndigheter och departement.

Som praktikant vid försvarsavdelningen skall du ha relevant akademisk bakgrund samt intresse för säkerhetspolitiska frågor. Erfarenhet från Försvarsmakten och andra försvarsnära myndigheter är meriterande. Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Praktikperiod

Två praktikanter söks för 20 veckor under vt 2018, med tillträde under januari. Exakt tidsperiod bestäms direkt mellan praktikanten och ambassaden.

Din bakgrund och kompetens

Du som söker ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Praktiken omfattar maximalt en termin och genomförs på heltid.  Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Som praktikant vid ambassaden måste du kunna visa att du har giltig försäkring. Praktikanten måste själv ordna sitt boende i London.  

Övrigt

Praktiken bör motsvara en termins studier.

För att arbeta inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

Är du intresserad?

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m m framgår (motsv) senast den 2 oktober 2017.

Ansök via rekryteringsverktyget här

Vill du veta mer om praktiken, kontakta ambassaden.london@gov.se. Tacksam du anger i rubriken på din ansökan till vilken enhet du söker.

Vem kan göra praktik?

Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Alternativt ska studenten vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och via den anvisas praktikplats i form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd enligt aktuella bestämmelser.

Praktiken får normalt omfatta maximalt en termin och bör genomföras på heltid. Praktik får inte ersätta ordinarie arbetskraft.

En handledare utses alltid för praktikanten.

Då något anställningsförhållande inte råder får ekonomisk ersättning eller andra förmåner som kost, logi och resor inte ges till praktikanten.