Försvarsavdelningen

  • amb_ext2

    Embassy of Sweden Foto: Erik Sundberg

Ambassadens försvarsavdelning leds av försvarsattachén.

Försvarsattachéns uppgifter är:

– Att ansvara för samverkan mellan den svenska försvarsmakten och Storbritanniens försvarsmakt
– Att rapportera om brittisk försvars- och säkerhetspolitik
– Att stödja svensk försvarsindustri
– Att vara rådgivare till ambassadören i militärrelaterade frågor

Försvarsavdelningen vid ambassaden är en del av den svenska försvarsmakten. Huvuduppgiften är att stödja det militära samarbetet mellan Sverige och Storbritannien inom olika områden.

Försvarsavdelningen medverkar i planering och genomförande av militära högnivåbesök från Sverige till Storbritannien. Vi handlägger även diplomatiska tillståndsärenden som t.ex. berör besök av svensk militär personal på brittiska förband och militärskolor, samt överflygnings- och landningstillstånd för svenska statsluftfartyg.