Ambassaden

 • DSC_2373

  Reception area Foto: Embassy of Sweden

 • DSC_2396

  Reception area Foto: Embassy of Sweden

 • DSC_2395

  Waiting Room Foto: Embassy of Sweden

 • amb_ext2

  Embassy of Sweden Foto: Erik Sundberg

 • amb_ext1

  Embassy of Sweden Foto: Erik Sundberg

Sveriges ambassad i London har till uppgift att representera Sverige och den svenska regeringen i Storbritannien och att främja Sveriges intressen.

Ambassaden har en löpande tät dialog med brittiska företrädare, bland annat om samarbetet inom EU, och genom information och samverkan med kultursektorn, företag, försvarssektorn och andra myndigheter och organisationer.

Ambassaden tar varje dag emot många ansökningar om pass, visum till Sverige, registreringar av nyfödda/barn och andra myndighetsärenden.

På den svenska ambassaden i London arbetar ett 30-tal personer, varav ca 10 är utsända från UD och tre från andra huvudmän. Ambassadör Torbjörn Sohlström är chef på ambassaden och här finns också ett kulturråd och en försvarsattaché. Ungefär 15 tjänstepersoner är lokalanställda.

I Storbritannien finns representation från Business Sweden, VisitSweden, Svenska kyrkan, Svenska handelskammaren.

På flera orter i Storbritannien finns det även svenska konsulat som lyder under ambassaden.

Kultur- och informationsavdelningen

Ambassadens kultur- och informationsavdelning främjar spridning av svensk kultur i Storbritannien inom områden som litteratur, konst, dans, musik och teater samt verkar för att etablera kulturella förbindelser och samarbeten mellan de båda länderna. Press- och informationsverksamhet ingår också i avdelningens uppgifter.

Anglo Swedish Literary Foundation stöder bland annat översättning av svensk literatur. Följ länken för att läsa mer om ASL:s arbete samt om George Bernard Shaws översättningpris.

Kulturrådet
The Swedish-English Literary Translator's Association (SELTA)
Confederation of Scandianvian Societies

Försvarsavdelningen

Försvarsavdelningen vid ambassaden är en del av den svenska försvarsmakten. Huvuduppgiften är att stödja det militära samarbetet mellan Sverige och Storbritannien inom olika områden. Försvarsavdelningen medverkar i planering och genomförande av militära högnivåbesök från Sverige till Storbritannien. Avdelningen handlägger diplomatiska tillståndsärenden som till exempel rör besök av svensk militär personal på brittiska förband och militärskolor, samt överflygnings- och landningstillstånd för svenska statsluftfartyg.

Ambassadens försvarsavdelning leds av försvarsattachén. Försvarsattachéns uppgifter är att:

 • Ansvara för samverkan mellan den svenska försvarsmakten och Storbritanniens försvarsmakt
 • Rapportera om brittisk försvars- och säkerhetspolitik
 • Stödja svensk försvarsindustri
 • Vara rådgivare till ambassadören i militärrelaterade frågor

Försvarsdepartementet
Försvarsmakten
Försvarshögskolan
Försvarets Materielverk
Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet
Totalförsvarets Forskningsanstalt
Inspektionen för Strategiska Produkter
Säkerhets och Försvarsföretagen