Om Storbritannien

Landpromemoria: Storbritannien

Vi arbetar på en ny landpromemoria efter folkomröstningen om EU, David Camerons avgång och den nya regeringens tillträde.

Storbritannien har folkomröstat om huruvida landet fortsatt ska vara medlem i EU eller inte. Resultatet visar att en majoritet vill lämna EU. Läs mer på vår sida
Storbritannien och EU

Theresa May har efterträtt David Cameron som ledare för Tory Partiet och premiärminister.
Premiärminister Theresa May har ombildat regeringen.
Information om alla regeringsmedlemmar i Premiärminister Mays regering finns på den officiella sidan
Gov.UK

Läs mer om Premiärminister Mays och den nya regeringens arbete på sidan Prime Ministers Office, 10 Downing Street på
Gov.UK