Svenska organisationer

  • ola+ericson-the+swedish+flag-359

    Sveriges flagga Foto: Ola Ericson/Imagebank Sweden

Svenska organisationer i Storbritannien.

Business Sweden

Business Sweden främjar internationell handel och investeringar i Sverige.

Sweden House
4th Floor
5 Upper Montagu Street
London W1h 2AG
Telelefon: 020 7616 4070
Fax: 020 7616 4099
Business Sweden

Svenska Handelskammaren

Handelsammarens främsta uppgift är att förse medlemmar med ett forum för utbyte av affärsidéer, erfarenheter, produkter och service.

Sweden House
5 Upper Montagu Street
London W1H 2AG
Telelefon: 020-7224 8001
Svenska Handelskammaren

Visit Sweden

Visit Sweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige, svenska destinationer och upplevelser internationellt.

Sweden House
5 Upper Montagu Street
London W1H 2AG
Telelefon: 0207 108 6168
Visit Sweden

Svenska Skolan

Svenska Skolan grundades år 1907. Sedan 1976 ligger skolan i Barnes i sydvästra London. Skolan tar emot elever från förskola till och med gymnasium.

82 Lonsdale Road
Barnes
London SW13 9JS
Telelefon: 0208 741 1751
Svenska skolan

Svenska kyrkan

Församlingskyrkan i Marylebone har en mängd olika aktiviteter och grupper och är en samlingsplats för många svenskar.

Ulrika Eleonora Församling
6 Harcourt Street
London W1H 4AG
Telelefon: 0207 723 5681
Svenska kyrkan i London

Fler svenska organisationer och föreningar finns listade på svenska kyrkans hemsida.
Svenska kyrkan i London - Gula sidorna