Ambassadens personal

  • Torbjörn Sohlström

    Torbjörn Sohlström Foto: Carlström Photography

Följande personer arbetar på den svenska ambassaden i London.

Torbjörn Sohlström
Ambassadör
@Sohlstromt

Anna Granström Livesey
Ambassadörens sekreterare
Tel: +44 (0)20-7917 6400

Sektionen för Politiska och Ekonomiska Frågor

Magnus Stuxberg
Ministerråd, stf. myndighetschef
Politik och EU-frågor
Tel: +44 (0)20-7917 6400

Cecilia Barck

Ekonomiska frågor och handelspolitik
Tel: +44(0)20-7917 6400
@c_barck

Anna Brodin
Förste ambassadsekreterare
Politik och EU-frågor
Tel: +44 (0)20-7917 6400

Johan M Berglund

Ambassadråd
Utrikes- och säkerhetspolitik
Tel: +44 (0)20-7917 6400
@JohanB1973

Erik Sundberg
Press- och kommunikationsansvarig
Tel: +44 (0)20-7917 6452

Marika Amartey
Handelsfrämjare
Tel:+44(0)20-7917 6400

Kultur och Information

Ann Nilsen
Kulturhandläggare
Tel: +44 (0)20-7917 6400
@Ann_Nilsen

Sektionen för Administration, Konsulära Frågor och Migration

Annika White
Ambassadråd
Generalkonsul
Kanslichef
Tel: +44 (0)20-7917 6400

Migration och konsulära frågor
Sophie Tzelidis

Ambassadråd
Gruppchef
Tel: +44 (0)20-7917 6400

Visumavdelningen:
ambassaden.london-visum@gov.se

Passavdelningen:
ambassaden.london-pass@gov.se

E mail ambassaden:
ambassaden.london@gov.se

Administrativa Frågor

Susanne Rosenberg
Tredje ambassadsekreterare
Arkivarie
Tel: +44(0)-7917 6400

Kerstin Killian
Tredje ambassadsekreterare
Tel: +44(0)-7917 6400

Elsabet Malmvärn
Ekonomihandläggare
Tel: +44(0)20-7917 6400

Virginia Frej
Konsulär verksamhet, Information samt Administration
Tel: +44(0)20-7917 6400

Anna Carlring
Administrativ handläggare
Föräldraledig

Malin Olson
Reception
Tel: +44(0)20-7917 6400
Halvtid

Kerstin Ullström Harris
Reception
Tel: +44(0)20-7917 6400

Edward Wanniarachchi
Chaufför
Tel: +44(0)20-7917 6400

David Taylor
Chaufför, vaktmästare
Tel: +44(0)20-7917 6400

Försvarsavdelningen

Överste Per Jenvald
Försvarsattaché
Tel: +44 (0)20-7917 6400

Överstelöjtnant Peter Viklund
Biträdande Försvarsattaché
Tel: +44 (0)20-7917 6400

Anna Garmefelt
Försvarsassistent
Tel: +44 (0)20-7917 6400

E-post: embassy.london-defence@gov.se

----------

Markus Tegnhammar
Ambassadråd
Tel: +44 (0)20-7917 6400