Svenska Handelskammaren i Storbritannien

  • sccboxlogocmyk

    Swedish Chamber of Commerce Foto: Swedish Chamber of Commerce

Handelsammarens främsta uppgift är att förse medlemmar med ett forum för utbyte av affärsidéer, erfarenheter, produkter och service.

Svenska Handelskammaren i Storbritannien grundades 1906 och är en oberoende, icke vinstdrivande organisation

Idag har Handelskammaren ungefär 400 medlemsföretag som representerar både svenska, brittiska och multinationella företag intresserade i att förstärka sina band mellan Sverige och Storbritannien.

Svenska Handelskammaren är en av de största och mest aktiva utlandshandelskamrarna i Storbritannien.

För att underlätta nätverkande och matchning arrangerar Handelskammaren över sjuttio evenemang årligen, från stora sociala evenemang (såsom jullunch och kräftskiva) till nätverksträffar, seminarier, briefingar och företagsbesök.

Att vara medlem i Handelskammaren är ett effektivt sätt att skapa nya affärskontakter, bygga nätverk, marknadsföra dina produkter och service samt att hålla sig underrättad om svensk-brittiska affärer.

Handelskammaren erbjuder också ett forum för yngre professionella (vanligtvis mellan 25 och 35 år), Young porfessionals (YP) med ca 350 privatmedlemmar.

YP erbjuder möjligheten att utbyta affärslivserfarenheter om både Storbritannien och Sverige, samt en möjlighet att bygga ut sitt eget nätverk.

På Handelskammarens hemsida kan du läsa mer om organisationen, servicen vi erbjuder, information om att göra affärer i Storbritannien och i Sverige, ett kalendarium av evenemang samt information om olika marknadsföringsmöjligheter riktat mot det svensk-brittiska nätverket.

The Swedish Chamber of Commerce for the United Kingdom
Sweden House
5 Upper Montagu Street
London W1H 2AG
Tel: 020-7224 8001
www.scc.org.uk