Business Sweden

  • business_sweden

    Business Swedens logotyp. Foto: -

Välkommen till Business Sweden som är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden.

Business Sweden främjar internationell handel och investeringar i Sverige.
Sweden House
4th Floor
5 Upper Montagu Street
London W1h 2AG
Tel +44 20 7258 5130
Fax +44 20 7258 5159
Business Sweden