Business Sweden

  • business_sweden

    Business Swedens logotyp. Foto: -

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential, och utländska företag att nå sin potential genom investeringar i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader

Business Sweden
Sweden House
4th Floor
5 Upper Montagu Street
London W1h 2AG
Tel +44 20 7258 5130
Fax +44 20 7258 5159
Business Sweden