Visering samt arbets- och uppehållstillstånd

  • ildikó+lukács-riddarholmen-1340

    Stockholm Foto: Ildikó Lukács

  • sara_ingman-summer_house-2179

    Finnhamn, Stockholm archipelago Foto: Sara Ingman, Imagebank Sweden

  • staffan_widstrand-sami_lapland-1306

    The Sami Foto: Staffan Widstrand/Imagebank Sweden

Om du inte är EU-medborgare och ska besöka Sverige kan du behöva visering. Icke EU-medborgare som ska arbeta, bo eller studera i Sverige behöver uppehålls- och arbetstillstånd.

För information om visering samt gällande uppehålls- och arbetstillstånd se ambassadens engelskspråkiga sidor:

Visa to Sweden
Study in Sweden
Work in Sweden
Moving to someone in Sweden