Vigsel på ambassaden

Följande gäller för vigsel på Sveriges ambassad i Lissabon:

Om en av parterna är svensk medborgare och bosatt i Portugal kan ambassaden i Lissabon förrätta vigsel. Vigsel kan i så fall ske mellan två svenska medborgare eller mellan en svensk medborgare och en tredjelands medborgare (det vill säga ej portugisisk medborgare.)

Ambassaden bör kontaktas i god tid för bokning av datum av vigsel.

Navigation

Top