Beställning av samordningsnummer samt anmälan av namn

Följande krävs:

Ifylld blankett SKV 7750 för namnanmälan som finns att ladda ner från Skatteverkets webbplats:
Blankett SKV 7750

Båda föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation. Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andra förälderns pass.

Om gifta, föräldrarnas vigselbevis.

Barnets födelsecertifikat.

Beställningen av samordningsnummer är avgiftsfri. Obs! Det tar ca 1 månad.

När barnet har fått samordningsnummer kan man ansöka om pass:
>Ansökan om ordinarie pass för barn under 18 år som inte haft svenskt pass tidigare
Navigation

Top