Anmälan om svenskt medborgskap för barn fött utomlands med svensk far

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn fött utomlands med svensk far måste göras om modern inte är svensk medborgare och föräldrarna ej är gifta med varandra. Barnet får inte ha fyllt 18 år när ansökan lämnas in. Gäller för barn födda utomlands före 1 april 2015 med svensk pappa.

Följande krävs:

Anmälan görs på ambassaden eller konsulat.

Ifylld blankett 303041 som finns att ladda ner från Migrationsverkets hemsida.
> Länk till Migrationsverkets sida 'Ansökan och blanketter '

Faderns pass eller giltig fotolegitimation.

Födelsebevis som utvisar föräldrarnas namn.

Avgiften för anmälan €19 erläggs vid ansökningstillfället.
Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Ambassaden rekvirerar sedan samordningsnummer för barnet.

 

Navigation

Top