Reseinformation Guinea-Bissau

Avrådan

Ändrad avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Guinea-Bissau.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 2 mars 2009. Avrådan gäller tills vidare.

Då Sverige inte har någon ambassad i Guinea-Bissau är möjligheterna till konsulär hjälp mycket begränsad. Vid en akut nödsituation uppmanas svenska medborgare att uppsöka en EU-ambassad, t.ex. portugisiska ambassaden.

Kontaktuppgifter:
Portugals ambassad i Bissau
Av. Cidade de Lisboa
Apartado 76,
1021 Bissau Codex
Telefon1: (002.45) 3 2.033.79
Telefon2: (002.45) 3 2.012.61
Telefon3: (002.45) 3 2.012.79

Aktuella händelser

Det finns hittills inga dokumenterade fall av blödarsjukan, ebola, i Guinea-Bissau. Det har dock tidigare funnits ebola i vissa grannländer i Västafrika.

Ebolavirus sprids via kontakt med kroppsvätskor från infekterade personer och sjukdomen har hög dödlighet. För att undvika smitta är det viktigt att ha en god handhygien samt undvika nära kontakt med sjuka personer. Det är även viktigt att hålla sig uppdaterad via lokala tillförlitliga informationskällor om vilka områden som är drabbade.

Läs mer om Ebolautbrottet på Folkhälsomyndighetens hemsida. Folkhälsomyndigheten är den myndihet i Sverige som är sakkunnig i frågor rörande smittskydd

Allmänna säkerhetsläget

-

Terrorism

-

Naturförhållanden / naturkatastrofer

-

In- och utresebestämmelser

-

Hälso- och sjukvård

-

Lokala lagar och sedvänjor

-

Kriminalitet och personlig säkerhet

-

Trafiksäkerhet

-

Försäkringsskydd

-

Övriga upplysningar

-

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top