Under jordbävningen

De flesta jordbävningar varar under högst en minut. När de väl börjat har man oftast bara några få sekunder på sig för att söka skydd. Skalvet kan förvisso upplevas som skrämmande, men om inget faller ned på er är det egentligen tämligen ofarligt. Försök därför bevara ert lugn.

1.  Om ni befinner er inomhus: skydda huvudet! Sök skydd under t ex ett stadigt bord där ni kan undgå att träffas av nedfallande skåp eller andra föremål. En tom korridor kan också rekommenderas. Flytta er från fönster som kan krossas och förorsaka glassplitter.

2.  Om eld skulle bryta ut: släck den så snart som möjligt. Tänk på faran med gasspisar, el och övriga energikällor. Se till att brandfarliga föremål förvaras på betryggande sätt (det är oftast de efterföljande bränderna som orsakar större skada än själva jordbävningen.

3.  Rusa inte utomhus i panik, utan vänta på ett lägligt tillfälle att lämna bostaden. Hänsyn får tas till husets stabilitet och risken för nedfallande föremål utomhus (fönsterglas, skyltar, etc.) Ta er ut genom trapphuset. Använd aldrig hiss om en jordbävning ägt rum.

4.  Om ni befinner er utomhus: sök skydd mot nedfallande föremål, ledningsstolpar, etc. En öppen plats kan rekommenderas.

5.  Om ni befinner er i en bil: stanna omedelbart vid vägkanten och sitt kvar i bilen. Undvik att parkera på eller under broar/viadukter.

6.  Lyssna på TV/radio.

Navigation

Top