Efter jordbävningen

När jordbävningen är över är det viktigt att tänka på följande:

1.  Var beredd på ev. efterskalv som kan åstadkomma  ytterligare skador. Kontrollera att inga bränder utbrutit och undanröj tänkbara brandhärdar.

2.  Om gasledningen skadas: öppna fönster och stäng huvudgaskranen. Om el-ledningar skadats: stäng av huvudströmbrytaren

3.  Tappa upp vatten i badkar/hinkar (innan vattentillförseln stängs av).

4.  Undvik skadade byggnader som lätt kan rasa och iakttag största försiktighet om ni måste gå in i dem.

5.  Följ via TV/radio de evakueringsinstruktioner som ges av myndigheterna. Ha beredskapsväskan framme. Om ni måste evakuera, följ de anvisningar som ges av myndigheterna. Lämna gärna ett väl synligt meddelande om vart ni beger er. Utöver att fungera som ett stöd i en svår situation, underlättas arbetet för den portugisiska räddningsorganisationen och svenska konsulära myndigheter.

6.  Undvik användning av bil. Blockerade vägar försvårar räddningsarbetet och leder till förseningar i leverans av olika förnödenheter.

7.  Om ni inte har möjlighet att kontakta arbetsgivare, ambassad eller konsulat lämna namn och uppgift om er belägenhet till närmaste polismyndighet som kan ha lättare att föra denna information vidare.

Navigation

Top