Reseinformation

Aktuella händelser

Skogsbränder är vanligt förekommande i Portugal under sommarhalvåret. En stor del av Portugal lider för närvarande av hög värme och svår torka.  Många bränder har blossat upp de senaste dagarna och den finns en stor risk för fortsatta bränder under hösten.

Vid bränder uppmanar ambassaden svenskar att följa anvisningar från lokala myndigheter samt hålla sig uppdaterade genom lokala nyhetssändningar.

Via länken nedan till Portugisiska Räddningsverket framgår var bränder pågår:

http://www.prociv.pt/pt-pt/SITUACAOOPERACIONAL/Paginas/default.aspx?cID=19

Avrådan

Ändrad avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Guinea-Bissau.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 2 mars 2009. Avrådan gäller tills vidare.

Då Sverige inte har någon ambassad i Guinea-Bissau är möjligheterna till konsulär hjälp mycket begränsad. Vid en akut nödsituation uppmanas svenska medborgare att uppsöka en EU-ambassad, t.ex. portugisiska ambassaden.

Kontaktuppgifter:
Portugals ambassad i Bissau
Av. Cidade de Lisboa
Apartado 76,
1021 Bissau Codex
Telefon1: (002.45) 3 2.033.79
Telefon2: (002.45) 3 2.012.61
Telefon3: (002.45) 3 2.012.79

Aktuella händelser

Sedan början av februari pågår ett utbrott av blödarsjuka i vissa länder i västra Afrika.
Utbrottet är främst koncentrerat till Guinea där fall även har konstaterats i huvudstaden Conakry. Även från Liberia och Sierra Leone har fall rapporterats. Tidigare misstänkta fall i Mali och Ghana har samtliga kunnat bekräftas negativa. Den 29 mars stängde Senegal landgränsen mot Guinea för att motverka spridning av viruset. Denna landgräns återöppnades den 6 maj.

Ebolavirus sprids via kontakt med kroppsvätskor från infekterade personer och sjukdomen har hög dödlighet. För att undvika smitta är det viktigt att ha en god handhygien samt undvika nära kontakt med sjuka personer. Det är även viktigt att hålla sig uppdaterad via lokala tillförlitliga informationskällor om vilka områden som är drabbade.

Läs mer om Ebolautbrottet på Folkhälsomyndighetens hemsida. Folkhälsomyndigheten är den myndihet i Sverige som är sakkunnig i frågor rörande smittskydd

Navigation

Top