Reseinformation

Aktuella händelser

En skogsbrand rasar i centrala Portugal nordost om Leiria, ca 15 mil norr om Lissabon och 40 mil från turistområdena på Algarvekusten. Ambassaden bevakar utvecklingen och uppmanar svenskar som vistas i området att följa anvisningar från lokala myndigheter samt hålla sig uppdaterade genom lokala nyhetssändningar.

Via länken nedan till Portugisiska Räddningsverket framgår var bränderna är just nu:

http://www.prociv.pt/pt-pt/SITUACAOOPERACIONAL/Paginas/default.aspx?cID=19

Aktuella händelser

Zikavirus sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mycket mild. De som får symptom får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion, men immunitet utvecklas efter genomgången infektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras om ett ökat antal nyfödda barn med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion. Sambandet och eventuell risk är i dagsläget inte klarlagd och utredning av detta pågår. Folkhälsomyndigheten uppmannar kvinnor som är gravida eller planerar att bli gravida att konsultera läkare, resemedicinsk mottagning eller mödravårdcentral inför resor till länder där det finns zikavirus, och andra tropiska sjukdomar. Detta för att få råd i beslutet om resan ska genomföras och om den ska genomföras få råd om lämpliga förebyggande åtgärder, samt för att diskutera riskerna med infektioner på resmålet och hur de riskerna kan hanteras.

Läs mer information om Zikaviruset och Folkhälsomyndighetens råd.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/zikavirus/

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Avrådan

Ändrad avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Guinea-Bissau.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 2 mars 2009. Avrådan gäller tills vidare.

Då Sverige inte har någon ambassad i Guinea-Bissau är möjligheterna till konsulär hjälp mycket begränsad. Vid en akut nödsituation uppmanas svenska medborgare att uppsöka en EU-ambassad, t.ex. portugisiska ambassaden.

Kontaktuppgifter:
Portugals ambassad i Bissau
Av. Cidade de Lisboa
Apartado 76,
1021 Bissau Codex
Telefon1: (002.45) 3 2.033.79
Telefon2: (002.45) 3 2.012.61
Telefon3: (002.45) 3 2.012.79

Aktuella händelser

Sedan början av februari pågår ett utbrott av blödarsjuka i vissa länder i västra Afrika.
Utbrottet är främst koncentrerat till Guinea där fall även har konstaterats i huvudstaden Conakry. Även från Liberia och Sierra Leone har fall rapporterats. Tidigare misstänkta fall i Mali och Ghana har samtliga kunnat bekräftas negativa. Den 29 mars stängde Senegal landgränsen mot Guinea för att motverka spridning av viruset. Denna landgräns återöppnades den 6 maj.

Ebolavirus sprids via kontakt med kroppsvätskor från infekterade personer och sjukdomen har hög dödlighet. För att undvika smitta är det viktigt att ha en god handhygien samt undvika nära kontakt med sjuka personer. Det är även viktigt att hålla sig uppdaterad via lokala tillförlitliga informationskällor om vilka områden som är drabbade.

Läs mer om Ebolautbrottet på Folkhälsomyndighetens hemsida. Folkhälsomyndigheten är den myndihet i Sverige som är sakkunnig i frågor rörande smittskydd

Navigation

Top