Reseinformation Kap Verde

Aktuella händelser

Zikavirus sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mycket mild. De som får symptom får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion, men immunitet utvecklas efter genomgången infektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

I det pågående utbrottet i Brasilien rapporteras om ett ökat antal nyfödda barn med mikrocefali som misstänks kunna vara associerade till zikavirusinfektion. Sambandet och eventuell risk är i dagsläget inte klarlagd och utredning av detta pågår. Folkhälsomyndigheten uppmannar kvinnor som är gravida eller planerar att bli gravida att konsultera läkare, resemedicinsk mottagning eller mödravårdcentral inför resor till länder där det finns zikavirus, och andra tropiska sjukdomar. Detta för att få råd i beslutet om resan ska genomföras och om den ska genomföras få råd om lämpliga förebyggande åtgärder, samt för att diskutera riskerna med infektioner på resmålet och hur de riskerna kan hanteras.

Läs mer information om Zikaviruset och Folkhälsomyndighetens råd.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/zikavirus/

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Allmänna säkerhetsläget

Kap Verde är allmänt sett ett tryggt resmål. Förvara fotokopior av pass/id-kort eller körkort på separat ställe.

Terrorism

Läs om terrorism och turism på regeringens hemsida

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Kap Verde består av tio bergiga öar (av vilka en är obebodd) och ett antal mindre holmar. Huvudstaden Praia ligger på ön Santiago, den största ön både till yta och befolkning. Sal och Boavista är däremot de öar som besöks av flest turister och har fina stränder. Inrikesflyg och färjor finns mellan öarna.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver visum för inresa till Kap Verde. Vissa resebyråer ordnar även med visum.

Kap Verde har ett honorärkonsulat i Sverige.
I Stockholm finns konsul Miguel Pinto på
Tellusvägen 16
135 47 Tyresö
Mobil: +46 (0)70 541 09 47
E-post: consuladocvsth@gmail.com

Embassy of the Republic of Cape Verde
Chancery: Schwindgasse 20
A-1040 Vienna
Tel: +43 1 503 87 27
Fax: +43 1 503 87 29
E-mail: info@embcv.at

Embaixada de Cabo Verde
Avenida do Restelo, 33
1449-025 Lisboa
Tel.: +351 213 041 440
Fax: +351 213 041 466
E-mail: info@embcv.pt

Hälso- och sjukvård

Inga särskilda krav finns för inresa till Kap Verde. Inför en resa till Kap Verde bör varje resenär kontakta en vaccinationsmottagning i god tid för individuella rekommendationer. Allvarliga sjukdoms eller olycksfall bör behandlas i Europa, därför är det viktigt att ha en omfattande reseförsäkring innan du reser. Reseförsäkringen bör täcka sjukvård och evakuering, olyckor, inställda flyg, stulna kontanter, kreditkort, pass och bagage.

Virusinfektionen Zika
Fall av virusinfektionen Zika har under 2015 rapporterats från Kap Verde, Oceanien, Syd- och Centralamerika och 2016 även rapporterats från Karibien.

Enligt information på Folkhälsomyndighetens hemsida sprids Zikaviruset med myggor och kan ge en mild febersjukdom med hudutslag och ibland led värk. Resenärer bör vidta åtgärder för att undvika insektsbett för att minska risken för Zikainfektion och andra myggburna sjukdomar. Liksom för andra sjukdomar som sprids av myggor kan man skydda sig mot Zikavirusinfektion med myggmedel och heltäckande kläder.

För mer information se följande länkar;


(Folkhälsomyndigheten)

 http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/zikavirus/

(European Centre for Disease Prevention and Control)

http://ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publication_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=1413

(Pan American Health Organization)

 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=427&Itemid=41484&lang=en

Lokala lagar och sedvänjor

Besökare på Kap Verde rekommenderas att följa lokala lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Ett växande bekymmer är ökad kriminalitet.

Trafiksäkerhet

Trafiken och körstandarden är vanligtvis lugn och vägförhållandena är i allmänhet goda. Men taxibilar kan sakna säkerhetsbälten i baksätet.

Försäkringsskydd

Varje resenär bör se till att ha ett fullgott försäkringsskydd under hela vistelsen på Kap Verde.

Övriga upplysningar

I övrigt representeras Sverige på Kap Verde av ett honorärkonsulat i
Praia på Estrada de Cidade Velha
Zona Industrial Tira Chapéu  – Praia – C.P. 150
Tel: +238 262 75 55
E-post:consuladosuecia.praia@gmail.com

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top