PRAKTIKTJÄNSTGÖRING VID AMBASSADEN I LISSABON VÅRTERMINEN 2018

Sveriges ambassad i Lissabon utlyser härmed en praktikplats för vårterminen 2018. Den handledda praktiken innefattar bland annat informationsinhämtning för rapporter inom områden såsom politik, ekonomi och EU-samarbete, samt andra uppgifter inom ambassadens mångsidiga verksamhet, exempelvis Sverigefrämjande och administration.

Ambassaden har till uppgift att representera Sverige i Portugal och att ta tillvara svenska intressen i landet. Ambassaden är även sidoackrediterad till Kap Verde och Guinea-Bissau.

Sökanden:
Ambassaden söker studenter med ekonomisk, statsvetenskaplig eller juridisk inriktning och med kunskaper i och intresse för EU-frågor. Kunskaper i portugisiska är i högsta grad önskvärt. Intresse och fallenhet för rapportskrivning är en förutsättning. Som praktikant bör du vara beredd på att sätta dig in i och vara behjälplig med många olika frågor, samt även kunna arbeta flexibelt och ibland under tidspress.

Praktikförutsättning:
Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik inte ingår som poänggivande kurs i ett utbildningsprogram måste den
aktuella institutionen kunna intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Praktikperiod:
Cirka 20 veckor. Tillträde sker i slutet av januari. Exakt datum bestäms mellan praktikanten och ambassaden.

Ersättning:
Praktiken är oavlönad och ska finansieras med studiemedel. Praktikanten ordnar och betalar själv resor och uppehälle.

Försäkring:
Praktikanter vid utlandsmyndigheter ska vara fullt försäkrade, till exempel genom "student UT" (se www.kammarkollegiet.se).

Ansökan:
Ansökan inkl. CV och studieintyg där antalet poäng m.m. framgår (motsv.) sänds senast den 2 oktober 2017 till vårt rekryteringsverktyg http://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/student-och-praktik/lediga-praktikplatser/

Beslut om tillsättande av praktikplatsen fattas av ambassaden i Lissabon. Den tilltänkta praktikanten kommer att säkerhetskontrolleras genom registerkontroll. Praktikanten måste vara svensk medborgare.

För ytterligare upplysningar och frågor, vänligen kontakta ambassaden på e-post: ambassaden.lissabon@gov.se

Navigation

Top