PRAKTIKTJÄNSTGÖRING VID AMBASSADEN I LISSABON HÖSTTERMINEN 2017

Sveriges ambassad i Lissabon utlyser härmed en praktikplats för höstterminen 2017. Den handledda praktiken innefattar bland annat informationsinhämtning för rapporter inom områden såsom politik, ekonomi och EU-samarbete, samt andra uppgifter inom ambassadens mångsidiga verksamhet, exempelvis Sverigefrämjande och administration.

Ambassaden har till uppgift att representera Sverige i Portugal och att ta tillvara svenska intressen i landet. Ambassaden är även sidoackrediterad till Kap Verde och Guinea-Bissau.


Sökanden:

Ambassaden söker studenter med ekonomisk, statsvetenskaplig eller juridisk inriktning och med kunskaper i och intresse för EU-frågor. Kunskaper i portugisiska är i högsta grad önskvärt. Intresse och fallenhet för rapportskrivning är en förutsättning. Som praktikant bör du vara beredd på att sätta dig in i och vara behjälplig med många olika frågor, samt även kunna arbeta flexibelt och ibland under tidspress.

Praktikförutsättning:

Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik inte ingår som poänggivande kurs i ett utbildningsprogram måste den aktuella institutionen kunna intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.


Praktikperiod:

Cirka 20 veckor. Tillträde sker i början av september. Exakt datum bestäms mellan praktikanten och ambassaden.

Ersättning:

Praktiken är oavlönad och ska finansieras med studiemedel. Praktikanten ordnar och betalar själv resor och uppehälle.

Försäkring:

Praktikanter vid utlandsmyndigheter ska vara fullt försäkrade, till exempel genom "student UT" (se www.kammarkollegiet.se).

Ansökan:

Ansökningsbrev med meritförteckning, samt exempel på rapport/PM som sökande skrivit (på svenska) sänds via e-post senast den 31 mars till:
ambassaden.lissabon@gov.se

Beslut om tillsättande av praktikplatsen fattas av ambassaden i Lissabon. Den tilltänkta praktikanten kommer att säkerhetskontrolleras genom registerkontroll. Praktikanten måste vara svensk medborgare.

För ytterligare upplysningar och frågor, vänligen kontakta ambassaden på e-post: ambassaden.lissabon@gov.se

Navigation

Top