Om Portugal

Här presenteras ambassadens landrapport för Portugal. Rapporten är uppdaterad i maj 2017.

1. Basfakta

 

Officiellt namn:

República de Portugal (Republiken Portugal)

Huvudstad:

Lissabon

Språk:

portugisiska

Folkmängd:

10,5 miljoner

Religion:

katolicism

Yta:

92 100 km2 (inklusive Madeira och Azorerna)

Inv/km2:

Lissabon/inv:

Porto/inv:

112

2,8 miljoner

1,7 miljoner

Tid:

GMT (Azorerna GMT-1)

Statsskick:

republik

Statschef:

Marcelo Rebelo de Sousa (vald i januari 2016 och installerad 9 mars 2016)

Regeringschef:

António Costa (Partido Socialista, PS)

Regeringspartier:

Partido Socialista (PS)

Parlament:

Assembleia da República (En kammare med 230 platser.)

Valresultat i senaste parlamentsvalet i oktober 2015:

 

Koalitionen Socialdemokraterna (PSD) och Kristdemokraterna (CDS-PP) 38,6%
Socialistpartiet (PS) 32,3 %
Vänsterblocket (BE) 10,2 %

Koalitionen Kommunistpartiet (PCP) och De Gröna (PEV) 8,2 %

Personer, djur och naturen (PAN) 1,4%

 

 

Nästa parlamentsval:

2019 (fyraårig mandatperiod)

Nästa presidentval:

2021 (femårig mandatperiod)

Utrikesminister:

Augusto Santos Silva (PS)

Valuta:

Euro

BNP-tillväxt:

2012: -4.0 %, 2013: -1,6 %, 2014: 0,9 %, 2015: 1,5 %, 2016: 1,4 %

Handelspartners:

 

Exportmarknader: Spanien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien (2016)
Importmarknader: Spanien, Tyskland, Frankrike, Italien (2016)

Sveriges export till Portugal 2016, 6,4 miljarder SEK. (+5 % från 2015)

Sveriges import från Portugal 2016, 4,6 miljarder SEK. (+4 % från 2015)

Exportprodukter:

Maskiner/komponenter, fordon/fordonskomponenter, kläder/skor.

Inflation:

2013: 0,2 %, 2014: -0,4 %, 2015: 0,5 %, 2016: 0,6 %

Budgetunderskott:

2013: -4,9 %, 2014: -4,5 %, 2015: -4,4 %, 2016: -2,6 %

Statsskuld:

2013: 129,0 %, 2014: 130,2 %, 2015: 129 %, 2016: 130,8 %

Arbetslöshet:

2013: 16,4 %, 2014: 14,1 %, 2015: 12,4 %, 2016: 11,0 %

(Högre bland kvinnor och ungdomar.)

Energikällor:

Vatten, vind, olja, gas, sol, biomassa (2/3 förnyelsebar).

Turism:

Årligen cirka 14 miljoner turister, varav ca 155,000 svenskar 2016.

 

2. Historia

 

-       Portugals storhetstid var på 1400- och 1500-talen under ”upptäckternas tidevarv” med erövringen av kolonier i Sydamerika, Afrika och Asien. Storhetstiden upphörde 1580 då Portugal kom under spanskt välde. Landet blev åter självständigt 1640.

-       Monarkin avskaffades 1910 och republik infördes. Fram till militärkuppen 1926, hade Portugal 40 olika regeringar. Kuppen blev inledningen till en drygt 40-årig period av diktatur under ledning av tidigare finansministern och ekonomiprofessorn António Salazar. Salazar drabbades av en hjärnblödning 1968 och efterträddes av Marcelo Caetano.

-       Missnöjet med diktaturen och landets dyra kolonialkrig tilltog och den 25 april 1974 genomfördes en oblodig statskupp av militären – den så kallade Nejlikerevolutionen.

-       Efter en turbulent period under 1970-talet stabiliserades utvecklingen i demokratisk riktning under ledning av Partido Socialista (PS) och dess ledare Mário Soares. Förhandlingarna om EU-inträde inleddes och landet blev medlem 1986.

-       Brasilien förklarade sig självständigt från Portugal redan 1822. De afrikanska kolonierna Angola, Moçambique, Guinea-Bissau, Kap Verde och São Tomé & Príncipe blev självständiga före utgången av 1975. Östtimor frigjorde sig samtidigt från den portugisiska kolonialmakten men ockuperades av Indonesien, och blev självständigt först år 2002. Portugals sista koloni, Macao, överlämnades till Kina 1999. Madeira och Azorerna är autonoma regioner inom republiken med egna presidenter och parlament.

 

3. Aktuella inrikespolitiska läget

 

Parlamentsval

-          Senaste parlamentsval ägde rum 4 oktober 2015. Dåvarande regeringskoalitionen bestående av Partido Social Democrata (PSD - högerliberalt) och Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP – kristdemokrater) gick inledningsvis ur valet som vinnare med 38,6% av rösterna, men förlorade samtidigt sin absoluta majoritet. Den 10 november 2015 föll minoritetsregeringen i en av Partido Socialista (PS, socialister) presenterad misstroendeförklaring som röstades igenom med 123 röster för och 107 röster emot.

-          Presidenten Aníbal Cavaco Silva utsåg därefter António Costa (PS) att bilda ny minoritetsregering. António Costa tillträdde som premiärminister tillsammans med den nya PS regeringen den 26 november 2015, med stöd från Vänsterblocket (BE), Kommunistpartiet (PCP) och De Gröna (PEV). Denna konstellation har majoritet i parlamentet.

-          Det är första gången som PS i regeringsställning samarbetar med partier till vänster på den politiska skalan. Inom områden såsom utrikes-, säkerhets-, Europa- och försvarspolitik skiljer sig PS, med sin positiva inställning till EU, från de två euroskeptiska partierna Kommunistpartiet (PCP) och Vänsterblocket (BE). Regeringens politik har kännetecknats av att försöka att kompensera/återställa de åtstramningsåtgärder som introducerades till följd av Trojkans program under perioden 2011-2014, bl.a. vad gäller förmåner för arbetstagare, arbetstider, semesterdagar och privatisering av statliga bolag.

-          Valdeltagandet i parlamentsvalet 2015 låg på 57 procent, vilket är det lägsta sedan demokratin infördes 1974.

-          I motsats till andra krisdrabbade länder i Europa, såsom Grekland och Spanien, har populistiska partier inte fått något större fotfäste i Portugal.

-          Under förra mandatperioden 2011-2015 dominerades PSD och CDS-PPs regeringsarbete av krishantering och reformansträngningar inom ramen för Trojkans konsolideringsprogram (som avslutades i maj 2014) i syfte att nå balans i statsfinanserna och öka tillväxten mot bakgrund av den ekonomiska kris som bröt ut år 2011. Regeringen lyckades i stort sett hålla sig till den av Trojkan framlagda vägkartan. Åtgärder för att komma tillrätta med statsfinanserna omfattade bland annat nedskärningar inom offentlig förvaltning, löne- och pensionssänkningar för offentligt anställda, ”solidaritetsbeskattning” av höginkomsttagare, momshöjningar samt förlängning av arbetsveckan. Vidare genomfördes ett antal strukturåtgärder i form av sammanslagning eller avskaffande av myndigheter, inrättande av ny hyreslag, privatiseringar av statliga bolag, arbetsmarknadsreformer samt åtgärder för effektivisering av rättsväsendet.

-          Enligt ett flertal opinionsundersökningar i mars 2017 har väljarstödet för PS ökat till 40 %, samtidigt som PSD tappar stort i väljarstöd och når 28 %. Två opinionsundersökningar visar att om det skulle hållas val idag skulle PSD göra sitt sämsta val någonsin. PS har trotsat alla förutsägelser om att deras bräckliga koalitionsallians skulle bli kortlivad. Stödet för de övriga partierna ligger alla under 10 % i de senaste opinionsundersökningarna i mars 2017.     

 

Presidentval

-          Den 24 januari 2016 hölls presidentsval. Den nya presidenten Marcelo Rebelo de Sousa tillträdde i mars 2016 och han är vald på en mandatperiod om fem år. Juridikprofessorn och TV-ankaret de Sousa gick till val som partipolitiskt oberoende och har ett förflutet som bl a partiledare för PSD. Presidentens prioriteringar är att skapa politisk och ekonomisk stabilitet genom att bl a öka investeringarna, få statsbudgeten 2017 godkänd av EU och initiera ett djupare samarbete inom rättsväsendet mot organiserad kriminalitet.

 

Kommunalval

-          Kommunalval skall hållas mellan den 22 september och 14 oktober 2017. Senaste kommunalval hölls den 29 september 2013.

 

 

4. Ekonomi och handel

Rating och statsskuld

-       De tre största ratinginstituten ger Portugal kreditvärdighetsbetyg under ”investment grade” men med ”stable outlook” (Moody’s ger Ba1, Standard & Poor’s och Fitch ger det lägre BB+). Endast det kanadensiska institutet DBRS gör bedömningen BBB som krävs för att Europeiska centralbanken ska kunna använda statspapprena som säkerhet.

-       Den 18 maj 2014 gjorde Portugal en ”clean exit” från Trojkans stödprogram och landet tog i slutet av augusti 2016 upp tioåriga statslån på marknaden till ca 4 procent. Statsskulden uppgår alltjämt till ca 130 procent av BNP och amorteringsbördan har systematiskt skjutits på framtiden genom förlängningar av statspapper på marknadsmässiga villkor.

-       IMF varnar för att de portugisiska bankernas kapitalbuffertar inte är tillräckligt stora för att hantera alla problemlån som bankerna har. Bankerna i Portugal, som tog sig ur ett stödprogram med villkorade nödlån från bland annat IMF 2014, har enligt IMF den näst lägsta kapitaltäckningsgraden i hela EU.

-       Portugals statsskuld växte till 130,8 procent av BNP 2016, från 129 procent ett år tidigare. Tillsammans med Italien är landet därmed ett av de allra högst skuldsatta länderna i eurozonen efter krislandet Grekland. Genom beslut som föregående regering tog att låna på marknadsvillkor har Portugal dock börjat betala av sina lån till IMF.

 

Banksektorn

-       Under sommaren 2014 uppstod finansiell oro då landets ledande bank Banco Espírito Santo kollapsade. För att undvika en omfattande kris gick den portugisiska bankstödsfonden in och bekostade en bailout på nära 5 miljarder euro. Centralbanken bytte ut bankens styrelse och ledning samt delade upp banken i en ”dålig” och en ”bra” bank. Den senare blev Novo Banco. Under 2015 gjordes ett kapitaltillskott med ca 1.4 miljarder euro. Banken är nu ute till försäljning och mycket lutar åt att amerikanska investmentbolaget Lone Star komma köpa den.

-       I december 2015 kollapsade ännu en portugisisk bank, Madeira-baserade Banif. Portugisiska staten och bankstödsfonden bekostade ännu en bailout om sammanlag 2.25 miljarder euro för att undvika större kris, och banken delades upp i en ”dålig” och en ”bra” bank. Den livskraftiga delen av banken såldes till Santander Totta, det portugisiska dotterbolaget till spanska Santander.

-       Det finns ett behov av fortsatta bankreformer i Portugal och just nu rekapitaliseras den ledande banken Caixa Geral de Depósitos. Den första fasen av rekapitaliseringen godkändes i början på året och avser ett kapitaltillskott på 1 445 miljoner euro. En andra fas kommer innebära ett tillskott i form av högrisklån på över 2.7 miljarder euro. Caixa Geral de Depósitos redovisade en rekordförlust under 2016 på 1.9 miljarder euro samt nedskrivningar på 3 miljarder euro.

 

Golden visa

-       Golden visa lanserades av den portugisiska regeringen under landets skuldkris i slutet av 2012 och ger möjligheter för icke-EU-medborgare att få uppehållstillstånd i Portugal i utbyte mot olika former av investeringar på mellan 250 000 och 500 000 euro. Programmet har hittills inbringat kring 2.6 miljarder euro till Portugal och visum utfärdats till ca 4 200 personer (varav 75 procent välbärgade kineser, men även till ryska, brasilianska och sydafrikanska medborgare).

-       Dåvarande inrikesminister Miguel Macedo avgick under hösten 2014 efter att portugisisk polis gripit flera högt uppsatta tjänstemän, däribland chefen för portugisiska migrationsverket, på grund av anklagelser om påstådd korruption i samband med utfärdande av Golden visa.

 

Kinesiska investeringar

-       Kinesiska investeringar i Portugal har ökat markant under de senaste åren. Portugisiska medier har den senaste tiden rapporterat att kineserna sedan 2011 har investerat ca 10 miljarder euro bl.a. i statliga bolag som privatiserats samt fastigheter.

 

Export/import

-       Närmare tre fjärdedelar av Portugals handel sker med andra EU-länder. Grannlandet Spanien är den dominerande handelspartnern och tar emot cirka en fjärdedel av Portugals totala export.

-       Viktiga exportvaror är maskiner/komponenter, fordon/fordonskomponenter samt kläder/skor.

-       Ansträngningar görs för att finna marknader i den portugisisktalande landkretsen, i länder i Nordafrika, Mellanöstern samt i Indien.

-       I linje med satsningen på Economic Diplomacy, som har för avsikt att i alla externa kontakter främja handel och utbyte i syfte att stärka Portugals internationella konkurrenskraft och bidra till en hållbar tillväxt, har ambassader öppnats i Mellanöstern, i bland annat Qatar och Förenade Arabemiraten, där Portugal ser marknadsmöjligheter. Samarbetet med Kina fortsätter att öka. Premiärminister António Costa och president Marcelo Rebelo de Sousa har flera gånger lyft fram vikten av att satsa på investeringar och ökad export för att få fart på Portugals ekonomi.

5. Utrikespolitik

EU:

-       Portugal blev medlem i EG 1986, samma år som Spanien.

-       Portugal har varit en mycket stor nettobidragstagare från EU:s strukturfonder. Stödet har huvudsakligen gått till infrastrukturprojekt såsom vägar och idrottsarenor.

-       Landet vill tillhöra EU:s kärna och stöder fördjupat samarbete på den inre marknaden samt förstärkt ekonomisk styrning inom EU och eurozonen.

-       Sammanhållningspolitiken och strukturfonderna är prioriterade frågor inom ramen för EU:s fleråriga budgetram 2014-2020. Ökad sammanhållning och solidaritet anses grundläggande i främjandet av tillväxt och sysselsättning, såväl nationellt som inom övriga EU.

-       Portugal stöder EU:s utrikespolitiska linje utan nämnvärda avvikelser.

-       Portugal är anhängare av fortsatt EU-utvidgning, inklusive att EU står vid sina åtaganden om förhandlingar med Turkiet och anser det viktigt att stärka EU-perspektivet på västra Balkan.

-       Portugal är angeläget om att få till stånd bättre sammankoppling av energinäten mellan iberiska halvön och Frankrike för att kunna exportera gas till övriga EU. Denna gas importeras från Algeriet, via Maghreb-ledningen.

-       Den portugisiska regeringen vill gärna se ett TTIP-avtal med USA men avvaktar förhandlingsläget. Portugal betonar överlag att frihandeln ska baseras på europeiska värden utan att bli protektionistisk, samtidigt som respekten för nationella intressen måste kunna garanteras i förhandlingarna.

-       Tidigare statssekreteraren i dåvarande premiärminister Passos Coelhos kansli och ansvarig för förhandlingarna med Trojkan, Carlos Moedas, blev hösten 2014 utsedd till EU-kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovation.

-       Portugal var under 2016 ordförande i Forum för säkerhetssamarbete som är ett av beslutsorganen inom OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

 

Val till Europaparlamentet (EP):

-       Partido Socialista (PS) som då var oppositionsparti gick segrande ur Portugals EP-val den 25 maj 2014 med 38% av rösterna.

-       PSD och CDS-PP skapade koalitionen Aliança Portugal och fick tillsammans 33 % av rösterna.

-       Koalitionen Kommunistpartiet PCP/De Gröna fick 14 % i valet, miljörörelsen MPT fick 10 % och Västerblocket BE fick 5 %.

 

Den transatlantiska relationen:

-       Portugal är ett av NATO:s grundarländer. Relationen till USA är viktig, inte minst givet Portugals geografiska läge.

-       NATO har ett regionalt högkvarter i Lissabon som bland annat har ett visst ansvar för NATO:s snabbinsatsstyrka, en militärbas på Azorerna samt en flygbas på Porto Santo utanför Madeira.

-       Portugal stod värd för Nato-toppmötet i november 2010.

-       Landet deltar i ett flertal NATO-ledda operationer.

-       I april 2015 var NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg på besök i Portugal. Under mötet diskuterades nya strategier för att möta dagens säkerhetshot.

 

 

Relationerna med de portugisiskspråkiga länderna:

-       Portugisiska är världens sjätte största språk och talat av omkring 250 miljoner, främst i de forna portugisiska kolonierna.

-       Genom organisationen Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP – Organisationen för portugisiskspråkiga länder), samarbetar Portugal med Angola, Brasilien, Ekvatorialguinea, Guinea-Bissau, Kap Verde, Moçambique, São Tomé & Príncipe och Östtimor. Samarbetet fokuserar på tre huvudområden: politik/diplomati, ekonomi och utvecklingssamarbete samt främjande av det portugisiska språket. Senaste toppmötet med CPLP ägde rum i Brasilien i november 2016.

-       Portugal ser sig som en länk mellan EU och den afrikanska kontinenten, särskilt tillväxtmarknaderna i Angola och Moçambique, samt med Brasilien. Landet stod under sitt EU-ordförandeskap 2007 värd för det andra EU-Afrika toppmötet (följt av Tripoli 2010 och Bryssel 2014). Nästa toppmöte hålls i november 2017 i Abidjan. 

 

Spanien:

-       Som grannland och mottagare av cirka en fjärdedel av Portugals export, är relationerna med Spanien av största vikt för Portugal.

-       Bilaterala toppmöten hålls årligen. Sektorsministermöten hålls regelbundet. Portugal deltar även tillsammans med Spanien i de ibero-amerikanska toppmöten som hålls årligen.

-       I januari 2015 undertecknades en gemensam strategi med Spanien och Frankrike kring sammankopplandet av ländernas eltransmissionssystem.

 

Övrigt:

-       Portugals tidigare premiärminister, tidigare chef för UNHCR, António Guterres tillträdde posten som FN:s Generalsekreterare den 1 januari 2017.

-       Portugal intar en konstruktiv hållning i arbetet med de internationella klimatförhandlingarna.

-       Portugal sitter i FN:s Råd för mänskliga rättigheter till december 2017.

-       Portugal kandiderar som icke-permanent medlem av FN:s säkerhetsråd år 2027-2028. Landet var senast medlem i rådet 2011-2012.

 

6. Relationer med Sverige

-          Relationerna mellan länderna är utmärkta. 2016 firades 375 år av diplomatiska relationer mellan Sverige och Portugal.

-          I många utrikespolitiska frågor och inom EU-samarbetet råder bred samsyn.

-          Sverige och svenska samhällspolitiska lösningar väcker beundran och intresse i Portugal, inte minst Sveriges krishantering under 1990-talet.

-          Den positiva Sverigebilden i Portugal har sina rötter i Sveriges stöd, bland annat i form av bistånd, under den instabila tid som rådde vid övergången från diktatur till demokrati under andra hälften av 1970-talet.

Handel:

-       Under 2016 uppgick Sveriges export till Portugal till 6,4 miljarder SEK

-       (+ 5 % jämfört med 2015) och import från Portugal till 4,6 miljarder SEK (+ 4 % jämfört med 2015).

-       Svensk export till Portugal består främst av tunga maskiner och komponenter, livsmedel, pappersmassa samt farmaceutiska produkter.

-       Den svenska importen från Portugal består främst av livsmedel, koppar och andra metaller samt diverse maskiner och tillbehör.

-       Många svenska storföretag verkar i landet; ABB, Astra Zeneca, Atlas Copco, Diaverum, Ericsson, H&M, IKEA, Infracontrol, Metro, Mölnlycke, Oriflame, Scania, SKF, Seamless, Sectra, Securitas, Swedwood, Tetra Pak, och Volvo.

-       De svenska företagen leds nästan uteslutande av icke-svenska företagsledare.

 

Besöksutbyte:

-       I november 2016 besökte utrikesminister Margot Wallström Lissabon för samtal med president Marcelo Rebelo de Sousa, utrikesminister Augusto Santos Silva och tillträdande generalsekreterare i FN António Guterres.

-       I november 2016 besökte statssekreterare Alf Karlsson, näringsdepartementet, Lissabon i samband med WEB SUMMIT

-       I oktober 2016 besökte premiärminister António Costa Stockholm för samtal med statsminister Stefan Löfven.

-       I mars 2016 medverkade tidigare biträdande statsministern Margareta Winberg i en jämställdhetsdebatt.

-       I september 2015 besökte Prinsessan Christina Portugal tillsammans med en delegation från Livrustkammaren.

-       I september 2015 besökte en delegation från riksdagens finansutskott Portugal i syfte att studera landets ekonomiska utveckling.

-       I juni 2015 besökte HKH Kronprinsessan Lissabon i samband med Volvo Ocean Race och träffade president Aníbal Cavaco Silva.

-       I maj 2015 besökte en svensk telekommunikationsdelegation ledd av statssekreterare Conny Wahlström (Näringsdepartementet) Lissabon. Delegationsbesöket fokuserade på portugisiska och angolanska marknaderna.

-       I maj 2015 besökte en riksdagsdelegation Lissabon för att delta i den Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet . 

-       I april 2015 besökte justitieombudsmannen (JO) Portugal för deltagande i  40-årsfirandet av det portugisiska JO-ämbetet, som är utformat efter svensk modell.

-       I april 2014 besökte Portugals statssekreterare för EU-frågor Bruno Maçães Stockholm.

-       Den 1-3 oktober 2013 genomfördes statsbesök av president Aníbal Cavaco Silva tillsammans med flera ministrar och en affärsdelegation.

-       I mars 2013 besökte statsminister Fredrik Reinfeldt bl a för överläggningar med statsminister Passos Coelho.

 

Sverigeinformation: 

-       Under 2016 firade Sverige och Portugal 375 år av diplomatiska förbindelser vilket bland annat inkluderar olika kulturevenemang och jämställdhetsdebatter.

-       I oktober 2016 (liksom 2015) var Sverige öppningstalare vid miljöfestivalen GreenFest.

-       Portugal har ett mycket aktivt kulturliv med ett stort antal evenemang inom teater, film, musik, mode och design som arrangeras årligen. Ambassaden stöder löpande ett flertal av dessa evenemang som har svenska inslag. Under 2015 stöttade ambassaden exempelvis portugisiska initiativ för att uppmärksamma Pippi Långstrumps 70-årsdag.

-       Ambassaden deltar i UD-Pressrummets journalistprogram genom att regelbundet bjuda in portugisiska journalister att besöka Sverige. Prioritet har varit att sprida svenska perspektiv och erfarenheter på fem områden; miljö, jämställdhet, pensioner, trafiksäkerhet och design.

-       Ambassaden arbetar aktivt med att sprida information om matlandet Sverige, både på residenset och externt i samband med främjarinstatser

 

Exportfrämjande: 

-       Ambassaden arbetar aktivt med att främja svensk export till Portugal i nära samarbete med Business Sweden och med riktade insatser inom sektorerna ICT (Informations och Kommunikationsteknologi), hälso- och sjukvård samt energieffektivisering.

-       Handelssekreteraren i Lissabon är anmäld som en del av ambassadens personal men lyder under Business Swedens kontor i Madrid.

-       I november 2016 arrangerade ambassaden tillsammans med Business Sweden och Svensk-portugisiska handelskammaren en svensk delegation till WebSummit i Lissabon som är världens största mässa för Start-ups och ICT-företag.

-       I oktober lanserades en företagskatalog som presenterar svenska företag och deras verksamhet i Portugal.

-       Under 2014 och 2015 genomfördes svenskt textildelegationsbesök till Porto, som en del av uppföljningen av statsbesöket 2013. Besöken arrangerades av ambassaden tillsammans med Business Sweden och Portugals exportråd AICEP. Insatserna har fallit mycket väl ut och planer finns på att etablera portugisiska textilföretag permanent på Stockholm Fashion District i Nacka. 

-       Under 2016 har ambassaden, tillsammans med Business Sweden, stått värd för ett flertal seminarier och konferenser med syfte att främja svensk export på varierande teman exempelvis; hållbarhet inom energisektorn, trafiksäkerhet, hälsa och vård, telekommunikation och konceptet Smarta Städer.

-       Inom ramen för konceptet Symbiocity ICT främjas utbyte av kunskap och erfarenheter (matchmaking) mellan svenska och portugisiska företag samt stöd till små- och medelstora företag som behöver hjälp för att komma in på den portugisiska marknaden.

 

Övrigt: 

-       Den svenske professorn Lars Montelius blev under 2014 ny generaldirektör för INL, International Iberian Nanotechnology Laboratory, i Braga i norra Portugal

Navigation

Top