Söka uppehållstillstånd för att flytta till nära anhörig i Sverige

Om du vill flytta till en nära anhörig i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd. Andra regler gäller om du eller den anhörige i Sverige är medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige).

Det enklaste och snabbaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. En webbansökan går direkt till Migrationsverket och prioriteras, om den är komplett.

På Migrationsverkets webbplats finns information om vad som krävs för att få uppehållstillstånd, liksom möjlighet att göra en webbansökan.

Migrationsverkets webbplats

I de flesta fall behöver du besöka en ambassad, t.ex. för att bli intervjuad, styrka din identitet och visa originalen av de dokument du bifogat i din webbansökan. Du ska vända dig till någon av dessa, om du bor eller vistas lagligen inom Schengenområdet:

Svenska ambassaden i Athen

Svenska ambassaden i Berlin

Svenska ambassaden i Madrid

Svenska ambassaden i Paris

Svenska ambassaden i Rom

Svenska Ambassaden i Lissabon tar inte emot ansökningar eller handlägger ärenden om uppehållstillstånd.

Navigation

Top