Stöd till forskning

Sverige arbetar långsiktigt med målet att samarbetspartners bättre planerar, genomför och använder forskning för utveckling och ekonomisk tillväxt. Filmen visar ett exempel