Stöd till demokratiska processer

Sveriges bistånd för att stärka demokrati i Bolivia fortsätter. Här kan du se ett exempel.