Miljö, vatten och sanitet

Sverige ger stöd till program för ett förbättrat utnyttjande av naturresurser som främjar en hållbar och klimatanpassad utveckling. Genom olika projekt och program har Sverige bidragit till rent vatten och grundläggande sanitet i några av landets fattigaste områden, vilket bidragit till förbättrade hälsoförhållanden. Filmen ger exempel