Namnändring

Om du på grund av till exempel giftermål ändrat namn krävs
följande:

 

  • Du ska fylla i blanketten SKV 7630 om namnändring. Den kan erhållas av passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) eller Skatteverket. Läs och följ anvisningarna på blanketten noggrant.                                                                Blankett SKV 7630

 

  • Vid giftemål måste vigselbevis bifogas. Observera att din make/maka också måste underteckna blanketten.

 

 

  • Avgift ska erläggas kontant i lokal valuta vid ansökningstillfället.