Beställning av samordningsnummer

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Har namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna görs detta samtidigt.

Observera att beställning av samordningsnummer endast får
ske om även pass ska utfärdas samtidigt. Om passansökan inte fullföljs inom
rimlig tid (ca 3 månader) kommer passmyndigheten begära att skatteverket
återkallar samordningsnumret.

 

Följande handlingar behöver då uppvisas:

 

  • Födelsebevis ska uppvisas.

 

  • Föräldrarnas vigselbevis (om gifta).

 

  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation.

 

  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltig fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).