Valmyndigheten informerar

  • 800px-Vallokal_Linkoping_2010_domkyrko_14_skarm

    Val i Sverige Foto: Lars Aronsson / Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk

Bor du utomlands och vill rösta i valen 2018 och 2019? Anmäl dig till röstlängden.

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen och är bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet. Du behåller automatiskt din rösträtt i 10 år efter att du flyttat utomlands. Därefter behöver du själv anmäla dig till röstlängden vart tionde år. Det gör du genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842).

Anmäla ny adress när du flyttar under vistelsen i utlandet

En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till röstlängd och anmäla ny adress i utlandet på blankett SKV 7842.

Blankett för ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842): www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7842.4.19b9f599116a9e8ef36800024543.html