Registrering hos folkbokföringen

För att kunna registrera ett nyfött barn hos skatteverket/folkbokföringen måste följande göras:  

Namnanmälansblanketten som finns på denna sida ska fyllas i av båda föräldrarna. Om föräldrarna är gifta så ska äktenskapet vara registrerat hos skattemyndigheten, detta är viktigt om modern inte är svensk medborgare. Om äktenskapet inte är registrerat följer barnet moderns medborgarskap.

Båda föräldrar tillsammans med barnet måste komma till ambassaden och då ha med sig

- Namnanmälan ifylld
- Födelsebevis (birth certificate) i original
- Vigselbevis i original samt
- Båda föräldrarnas pass

Ambassaden tar kopior och skickar in till folkbokföringen tillsammans med en ansökan om samordningsnummer.

Handläggningstiden är ca 5 veckor och först därefter kan föräldrarna ansökan om pass.